סגן מנהל הרשות ומנהל החטיבה העסקית בירושלים

מספר משרה
17/2017
המפרסם
מינהל ומשאבי אנוש
תאריך פרסום:
08/08/2017
תאריך אחרון להגשת מועמדות:
22/08/2017

 

 

לרשות מקרקעי ישראל  דרוש סגן מנהל רשות ומנהל החטיבה העסקית

​מטרת התפקיד: סגן מנהל הרשות בהתאם לסעיף 2(ב) לחוק רשות מקרקעי ישראל, התש"ך -1960. ממלא את מקום מנהל הרשות בהעדרו ומנהל את החטיבה העסקית למימוש  יעודה ולביצוע תפקידיה בהתאם למדיניות הנהלת הרשות, ולפתח את החטיבה בסיוע גורמי מטה הרשות.

דרישות התפקיד

השכלה:  תואר ראשון ממוסד אקדמי מוכר, עדיפות באחד מהתחומים הבאים: משפטים, כלכלה, הנדסת תעשיה וניהול, אדריכלות, מינהל עסקים. רצויה השכלה אקדמית גבוהה (תואר שני) באחד מהתחומים הנ"ל.

ניסיון: ניסיון בתחומים רלוונטיים לתפקיד ובניהול תהליכים מערכתיים. לבעלי תואר ראשון נדרשות 8 שנות ניסיון מקצועי ולבעלי תואר שני נדרשות 7 שנות ניסיון מקצועי.

ניסיון ניהולי: 4 שנות ניסיון בפועל בניהול עובדים

יינתן יתרון להכרות עם התורה המקצועית ותחומי הפעילות של הארגון.

היום האחרון להגשת בקשות למכרז זה הוא : 22.8.2017

בקשות למכרז זה יש להפנות אל מכון פילת לכתובת  Pilat_land@talent-sys.com באמצעות טופס שאלון למועמד.

על המועמדים לדאוג שבקשותיהם, בצירוף המסמכים הנדרשים בלבד (יחד עם תרגום מוסמך לעברית, אם הם ערוכים בשפה זרה) יגיעו למכון פילת   כאמור לעיל, לא יאוחר מהתאריך שנקבע. בקשות שתגענה לאחר התאריך האמור לא תובאנה בחשבון.

קבצים להורדה

gov