סגן ראש צוות לקידום עסקות/שיווק במרחב מרכז בתל אביב

המפרסם
מינהל ומשאבי אנוש
תאריך פרסום:
12/12/2019
תאריך אחרון להגשת מועמדות:
23/12/2019

 

 

​​​סגן ראש צוות לקידום עסקות/שיווק במרחב מרכז בתל אביב 

רובד משרה: 4

תיאור התפקיד

מטרת התפקיד: לסייע לראש הצוות בניהול העבודה של צוות קידום עסקות/שיווק ולטפל בקידום עסקאות/פרויקטי שיווק מורכבים בשיתוף עם גורמים מקצועיים מסייעים.

ממלא מקום ראש הצוות בהיעדרו.

מדווח לראש צוות לקידום עסקות/שיווק או ראש צוות בכיר לקידום עסקות/שיווק.

אחראי לטיפול בגיבוש עסקאות/פרויקטי שיווק מורכבים בהתאם לנוהלי העבודה המתאימים לכל סוג עסקה/פרויקט שיווק.

מרכז חוות דעת מקצועיות לגבי העסקה/פרויקטי שיווק משאר חברי הצוות: יועץ משפטי, מיפוי, תכנון, שמאי, מידע מקרקעין וכספים.

מציג את העסקה/פרויקט שיווק המתגבש לאישור ראש הצוות.

במסגרת הטיפול בפרויקטי השיווק אחראי להסרת חסמי שיווק בפרויקטים שבאחריותו. אחראי לקידום הפרויקטים שבאחריותו לשיווק, החל ממעורבות בהליכי התכנון, מעורבות בהליכי הפיתוח ועד לשיווק בפועל ומסייע בטיפול אגף השיווק בפרסום מכרזים שבאחריותו ובהמשך הטיפול לאחר הכרזת הזוכה.

מבצע פעולות נוספות בהתאם להוראות הממונים.

דרישות התפקיד

השכלה: תואר ראשון ממוסד אקדמי מוכר (עדיפות בכלכלה, משפטים, אדריכלות, הנדסת תעשייה וניהול, מינהל  עסקים). 

ניסיון מקצועי: ניסיון בתחומים רלוונטיים לתפקיד ובכלל זה בענף המקרקעין במגזר הציבורי.

לבעלי תואר ראשון נדרשות שלוש שנות ניסיון מקצועי ולבעלי תואר שני נדרשות שנתיים ניסיון מקצועי. 

נתונים רצויים: הכרה טובה ביותר של ענף המקרקעין בארץ. הכרה טובה של פעילות הרשות ותפקידיה. הכרה טובה של החוקים והתקנות בנושא מקרקעין, הרלוונטיים להיבטים העסקיים של הרשות. יכולת תכנון פעילויות ובמעקב אחר ביצוען. יכולת תיאום והפעלת עובדים וצוותים מקצועיים. כושר ויכולת לאבחן, לזהות בעיות ופתרונות, ליזום פעולות ולהוביל שינויים. יחסי אנוש ויחסי עבודה טובים עם עמיתים. ידיעת השפה העברית על בוריה. כושר ביטוי, בכתב ובעל פה, ברמה גבוהה. יכולת טובה לניהול עובדים.

יינתן יתרון להכרות עם התורה המקצועית ותחומי הפעילות של הארגון.

הערות

  1. בין יתר המטלות על נושא המשרה יהיה לתת תצהירים בבית משפט, לפי הוראות הממונה, ככלל, ובנושאים הקשורים בתפקיד או לניהול הקרקע בתחום העיסוק, בפרט. 

  2. בכל מקום בו מפורט תיאור התפקיד בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה וכן להפך.

  3. העובד שייבחר במכרז ישובץ לאחד מצוותי העסקות או השיווק בהתאם להחלטת מנהל המרחב.

  4. משרה זו מוגדרת כמשרה אשר נוהל סבב תפקידים חל לגביה ולכן נושאת תוספת רוטציה.

  5. בהתאם לסעיף 39 לחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, התשע"ג-2012, למשרות בהן נקבעה דרישה להשכלה אקדמית כללית, רשאים להגיש מועמדותם גם הנדסאים וטכנאים מוסמכים. במקרה זה נדרשים הנדסאים לארבע שנות ניסיון, וטכנאים לשלוש שנות ניסיון בתחומים המפורטים לעיל.

היום האחרון להגשת בקשות למכרז זה הוא: 23.12.2019.

בקשות למכרז זה יש להפנות אל מכון פילת בכתובת Pilat_land@talent-sys.com​ באמצעות טופס שאלון למועמד.

על המועמדים לדאוג שבקש​ותיהם, בצירוף המסמכים הנדרשים בלבד (יחד עם תרגום מוסמך לעברית, אם הם ערוכים בשפה זרה) יגיעו למכון פילת  כאמור לעיל, לא יאוחר מהתאריך שנקבע. בקשות שתגענה לאחר התאריך האמור לא תובאנה בחשבון.​​​​​​​​​

קבצים להורדה