מנהל/ת לשכה – משרה זמנית (מילוי מקום לשנה אחת)

המפרסם
מינהל ומשאבי אנוש
תאריך פרסום:
16/06/2019
תאריך אחרון להגשת מועמדות:
04/07/2019

 

 

​​​​

למרחב חיפה דרוש/ה: מנהל/ת לשכה – משרה זמנית (מילוי מקום לשנה אחת)​

היקף המשרה - מלאה

פירוט התפקיד

מטרת התפקיד: לנהל את הלשכה למתן סיוע מנהלתי למטה המרחב. מדווח למנהל המרחב. 

ארגון לוחות הזמנים: מתאם את לוח הזמנים של מנהל המרחב ושל נוספים לפי הגדרתו.

סיוע בדיונים: עריכה, איסוף וארגון של חומר לקראת הישיבות, סיוע מנהלתי לישיבה, רישום פרוטוקולים, אישורם ותיוקם. 

מעקב ביצוע: מעקב אחר ביצוע החלטות על ידי בעלי תפקידים במרחב.

טיפול בדואר: מנתב דואר המגיע ללשכה לגורמים המתאימים במרחב ועוקב אחר המענה, בהתאם לעניין. 

תיוק: אחראי לתיוק ושמירה של חומר ומסמכים בעלי חשיבות. 

מענה טלפוני: אחראי למענה הטלפוני בלשכת המרחב. 

מבצע משימות נוספות בהתאם לדרישות מנהל המרחב.

דרישות התפקיד 

השכלה: תעודת בגרות מלאה. עדיפות להכשרה מקצועית בתחום ניהול המשרד.  

ניסיון: שנת ניסיון אחת בתחומים רלוונטיים לתפקיד.

נתונים רצויים: ידע וניסיון בהפעלת תוכנותOffice, ידיעת השפה העברית על בורייה. כושר ביטוי בכתב ובעל פה.

יינתן יתרון להיכרות עם התורה המקצועית ותחומי הפעילות של הארגון.

הערות

כל מקום בו מפורט תיאור התפקיד בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה וכן להפך.

קורות חיים יש להגיש עד ליום 4.7.2019 למייל pninitp@land.gov.il

gov