מפת האתר | פניות בדיגיטל |זימון תור | 5575* אזור למייצגאזור אישי למייצג אזור אישיאזור אישי

סגן מרכז מינהל ומשאבי אנוש במרחב שמירה צפון בנוף הגליל (משרה זמנית למילוי מקום)

המפרסם
מינהל ומשאבי אנוש
תאריך פרסום:
14/10/2020
תאריך אחרון להגשת מועמדות:
31/10/2020

 

 

​למרחב שמירה צפון בנוף הגליל דרוש/ה: סגן/נית מרכז מינהל ומשאבי אנוש (משרה זמנית למילוי מקום)

מטרת התפקיד

לרכז באופן שוטף ברמת מרחב שמירה צפון את נושא מינהל ומשאבי אנוש תוך מתן סיוע אדמיניסטרטיבי ולוגיסטי למנהל המרחב.

כפוף ומדווח: למנהל המרחב.

תחום מינהל ומשאבי אנוש: מרכז את הפעילות במרחב ואל מול גורמי המטה בתחומי מינהל ומשאבי אנוש שבחטיבה בכל הקשור לטיפול בעובדים בסביבת עבודתם ובתנאי ההעסקה שלהם.

לוגיסטיקה: אחראי לתמיכה הלוגיסטית בפעילות המרחב ובכלל זה בינוי, תחזוקה, ריהוט, מחשוב ועוד.

סיוע בדיונים: מבצע עריכה, איסוף וארגון של חומר לקראת ישיבות, נותן מענה וסיוע מנהלתי לישיבה, מרכז את רישום הפרוטוקולים, אישורם ותיוקם.

מעקב: אחר ביצוע המטלות על ידי בעלי התפקידים במרחב.

ניתוב דואר:  מנתב הדואר המגיע למשרד לגורמים המתאימים במרחב, מבצע מעקב אחר מתן המענה ובהתאם להתנהלות העניין.

תיוק: שמירה של חומר ומסמכים בהתאם להנחיות.

מענה טלפוני: אחראי למענה טלפוני במרחב.

מבצע פעולות נוספות בהתאם לצורך ולהוראות הממונה.

דרישות התפקיד 

  • השכלה: 12 שנות לימוד ותעודת בגרות. עדיפות להכשרה מקצועית בתחום ניהול המשרד.

  • ניסיון מקצועי: שנת ניסיון בתחומים רלוונטיים לתפקיד.

  • דרישות נוספות: עדיפות להכרה של הרשות, המבנה הארגוני שלה ותהליכי עבודתה,  ובפרט של היחידות הבאות: הכספים, משאבי אנוש, לוגיסטיקה ומחשוב. הכרה ויכולת הפעלה של מערכות המחשוב של  הרשות. יכולת עבודה בצוות, יכולת ביטוי בעל פה ובכתב.

קורות חיים יש לשלוח לכתובת מייל: oritb@land.gov.il עד ליום 31.10.2020.

gov