כלכלן למטה הרשות בירושלים

מספר משרה
518
המפרסם
מינהל ומשאבי אנוש
תאריך פרסום:
05/01/2018
תאריך אחרון להגשת מועמדות:
14/01/2018
איש קשר לשאלות:

 

 

 

 

​​​​לרשות מקרקעי ישראל דרוש/ה כלכלן למטה הרשות בירושלים​.

​מטרת התפקיד: 

ריכוז עבודת המטה הכלכלית התומכת ומסייעת למנהל הרשות בגיבוש אסטרטגיה ודרכי פעולה לניהול ושמירה על מקרקעי ישראל, כנגזרת מייעוד הרשות על פי החוק. 

ריכוז עבודת המטה הכלכלית התומכת את פעילות הרשות. 

מדווח: לסגן מנהל הרשות(סמנכ"ל מינהל ומטה).

אחריות לפעולות הבאות: 

­ ניתוח השפעה של מגמות כלכליות על שוק המקרקעין.

­ גיבוש כווני פעולה כלכלים אסטרטגים בתחום הליבה של מקרקעי ישראל ובכלל זה, איסוף שיטתי של נתונים, ניתוח נתונים, גיבוש מודלים לניתוח.

­ הכנת ניירות מטה​ כנגזרת מצרכי הנהלת הרשות.

­ סיוע בהגדרת יעדים רב שנתיים כבסיס לתכניות עבודה שנתיות.

­ מגבש אומדנים כלכלים להצעות החלטה של מועצת מקרקעי ישראל.

ישתתף בצוותים רלוונטיים בתוך הרשות ומחוצה לה.

מבצע פעולות נוספות לפי הנחיית הממונים.

דרישות התפקיד 

  1. השכלה: תואר ראשון ממוסד אקדמי מוכר בכלכלה. עדיפות לתואר שני בכלכלה או מנהל עסקים.

  2. ניסיון מקצועי: ניסיון בתחומים רלוונטיים לתפקיד. לבעלי תואר ראשון נדרשות 6 שנות ניסיון מקצועי ולבעלי תואר שני נדרשות 5 שנות ניסיון מקצועי.

  3. דרישות נוספות: הכרות טובה ביותר של ענף המקרקעין בארץ והסקטור הציבורי. הכרות טובה של הרשות, תפקידיה ודרכי פעולתה, כלליה והוראותיה. הכרות טובה של החוקים והתקנות בנושא מקרקעין ושל החלטות מועצת רמ"י, הרלוונטיים להיבטים העסקיים של הרשות. יכולת ייזום, תכנון וקידום פעילויות ומעקב אחר ביצוען. כושר ויכולת לאבחן, לזהות בעיות ופתרונות, ליזום פעולות, ולהוביל שינויים. יכולת לנתח מידע ולקבל החלטות ידיעת השפה העברית על בוריה וידיעת השפה האנגלית. כושר ביטוי, בכתב ובעל פה, ברמה גבוהה.​

היום האחרון להגשת בקשות למכרז זה הוא : 14.01.2018

בקשות למכרז זה יש להפנות אל מכון פילת בכתובת Pilat_land@talent-sys.com אמצעות טופס שאלון למועמד.

על המועמדים לדאוג שבקשותיהם, בצירוף המסמכים הנדרשים בלבד (יחד עם תרגום מוסמך לעברית, אם הם ערוכים בשפה זרה) יגיעו למכון פילת  כאמור לעיל, לא יאוחר מהתאריך שנקבע. בקשות שתגענה לאחר התאריך האמור לא תובאנה בחשבון.​​​​​

קבצים להורדה