יועץ משפטי למרחב שירות ירושלים

מספר משרה
09/2017
המפרסם
מינהל ומשאבי אנוש
תאריך פרסום:
18/05/2017
תאריך אחרון להגשת מועמדות:
01/06/2017

 

 

לרשות מקרקעי ישראל  דרוש יועץ משפטי למרחב שירות.

​מטרת התפקיד:  ניהול עבודת היועצים במרחב, בביצוע הפעילות המשפטית במרחב, ייעוץ וסיוע למנהלי ולעובדי במרחב ביישום פעילות המרחב התאם לדין.

דרישות התפקיד

השכלה:   תואר ראשון  ממוסד אקדמי מוכר במשפטים. רצויה השכלה אקדמית  גבוהה (תואר שני) במשפטים או בתחום העיסוק של הרשות. בעל רישיון ישראלי לעריכת דין וחבר בלשכת עורכי הדין.

​ניסיון מקצועי: ניסיון בתחומים רלוונטיים לתפקיד. לבעלי תואר ראשון נדרשות 5 שנות ניסיון מקצועי ולבעלי תואר שני נדרשות 4 שנות ניסיון מקצועי.

יינתן יתרון להכרות עם התורה המקצועית ותחומי הפעילות של הארגון.

היום האחרון להגשת בקשות למכרז זה הוא : 1.6.2017

בקשות למכרז זה יש להפנות אל מכון פילת לכתובת  Pilat_land@talent-sys.com   באמצעות טופס שאלון למועמד.

על המועמדים לדאוג שבקשותיהם, בצירוף המסמכים הנדרשים בלבד (יחד עם תרגום מוסמך לעברית, אם הם ערוכים בשפה זרה) יגיעו למכון פילת כאמור לעיל, לא יאוחר מהתאריך שנקבע. בקשות שתגענה לאחר התאריך האמור לא תובאנה בחשבון.​

קבצים להורדה

gov