סגן מנהל מרחב עסקי ירושלים

מספר משרה
06/2017
המפרסם
מינהל ומשאבי אנוש
תאריך פרסום:
07/04/2017
תאריך אחרון להגשת מועמדות:
30/04/2017

 

 

לרשות מקרקעי ישראל  דרוש סגן מנהל מרחב עסקי.

​מטרת התפקיד: לסייע למנהל המרחב בניהול המרחב העסקי למימוש תפקידיו בהתאם למדיניות הנהלת הרשות והחטיבה העסקית, ולמלא את מקומו של מנהל המרחב בהעדרו.

דרישות התפקיד

השכלה:   תואר ראשון ממוסד אקדמי מוכר (עדיפות בכלכלה, משפטים, אדריכלות, הנדסת תעשייה וניהול, מנהל עסקים).

ניסיון מקצועי: ניסיון בתחומים רלוונטיים לתפקיד ובכלל זה בניהול תהליכים רחבי היקף בתחום המקרקעין והתכנון. 

לבעלי תואר ראשון נדרשות 6 שנות ניסיון מקצועי, ולבעלי תואר שני נדרשות 5 שנות ניסיון מקצועי.

ניסיון ניהולי: 3 שנות ניסיון ניהולי בפועל בניהול עובדים/תהליכים.

יינתן יתרון להכרות עם התורה המקצועית ותחומי הפעילות של הארגון.

היום האחרון להגשת בקשות למכרז זה הוא : 30.4.2017

בקשות למכרז זה יש להפנות אל מכון פילת לכתובת  Pilat_land@talent-sys.com באמצעות טופס שאלון למועמד.

על המועמדים לדאוג שבקשותיהם, בצירוף המסמכים הנדרשים בלבד (יחד עם תרגום מוסמך לעברית, אם הם ערוכים בשפה זרה) יגיעו למכון פילת   כאמור לעיל, לא יאוחר מהתאריך שנקבע. בקשות שתגענה לאחר התאריך האמור לא תובאנה בחשבון.​

קבצים להורדה

gov