ראש תחום גבייה באגף הכספים במטה הרשות בירושלים

מספר משרה
05/2017
המפרסם
מינהל ומשאבי אנוש
תאריך פרסום:
07/04/2017
תאריך אחרון להגשת מועמדות:
30/04/2017
איש קשר לשאלות:

 

 

 

 

​לרשות מקרקעי ישראל  דרוש ראש תחום גבייה

מטרת התפקיד: לנהל את המידע אודות הכנסות הרשות ואודות חובות החייבים לרשות, וכן על ריכוז פעולות הגבייה ברשות.

דרישות התפקיד

השכלה:   תואר ראשון ממוסד אקדמי מוכר בכלכלה/חשבונאות/מנהל עסקים.

יינתן יתרון להכרות עם התורה המקצועית ותחומי הפעילות של הארגון.

היום האחרון להגשת בקשות למכרז זה הוא :  30.4.2017

בקשות למכרז זה יש להפנות אל מכון פילת לכתובת  Pilat_land@talent-sys.com ​באמצעות טופס שאלון למועמד.

על המועמדים לדאוג שבקשותיהם, בצירוף המסמכים הנדרשים בלבד (יחד עם תרגום מוסמך לעברית, אם הם ערוכים בשפה זרה) יגיעו למכון פילת   כאמור לעיל, לא יאוחר מהתאריך שנקבע. בקשות שתגענה לאחר התאריך האמור לא תובאנה בחשבון.

קבצים להורדה