מרכז/ת בכיר/ה בקרת איכות ועוזר/ת למנהל המרחב במרחב תל אביב

מספר משרה
81025190
המפרסם
מינהל ומשאבי אנוש
תאריך פרסום:
04/07/2019
תאריך אחרון להגשת מועמדות:
18/07/2019

 

 

​​למרחב תל אביב דרוש/ה: מרכז/ת בכיר/ה בקרת איכות ועוזר/ת למנהל המרחב ​

פירוט התפקיד

מטרת התפקיד: לבצע בקרת איכות על עבודת צוותי העסקות במרחב לצורך קיום תהליך שיפור מתמיד בתפקוד צוותי העסקאות.

מדווח למנהל המרחב.

משמש כעוזר מנהל המרחב מסייע הן בפן המקצועי והן בפן הארגוני למנהל המרחב בביצוע תפקידיו השונים,

רושם פרוטוקולים ומנהל מעקב אחר הפצה וביצוע של החלטות.

עורך חומר מקצועי לישיבות. מנהל התכתבויות על פי הנחיות מנהל המרחב, לרבות מתן מענה לפניות המגיעות ללשכה.

חבר הנהלה: חבר בהנהלת המרחב ושותף בקביעת מדיניות המרחב בכלל תחומי הפעילות.

גורם מקצועי: אחראי מקצועי למתודולוגיה של אבטחת האיכות בעבודת צוותי העסקות. 

בין היתר אחראי לביצוע ביקורת בתוך תהליך העבודה וביקורת על התוצרים הסופיים של צוותי העסקות.

מוודא ביצוע הפעילויות בסטנדרטים שנקבעו על ידי הנהלת הרשות, ובכלל זה עמידה ביעדי רמות השירות (SLA), מעקב אחרי דוחות אי ביצוע ועוד ומעדכן את ראשי צוותי העסקות ואת סגן מנהל המרחב. 

מבקר את העבודה בהתאם לנוהלי הרשות בהיבטים המקצועיים ובהיבטים הנוהליים.

מבצע בקרה אחר אופן יישום ההחלטות המתקבלות בוועדת העסקות. 

מבצע פעולות נוספות בהתאם להוראות הממונים.​

דרישות התפקיד 

השכלה: תואר ראשון ממוסד אקדמי מוכר (עדיפות בכלכלה, משפטים, אדריכלות, הנדסת תעשייה וניהול, מינהל עסקים). רצויה השכלה  אקדמית גבוהה (תואר שני) במקצועות הניהול. 

ניסיון מקצועי: ניסיון בתחומים רלוונטיים לתפקיד ובכלל זה בפיתוח והפעלה של מערך בקרה בתחום המקרקעין. לבעלי תואר ראשון נדרשות 3 שנות ניסיון מקצועי ולבעלי תואר שני נדרשות 2 שנות ניסיון מקצועי.  

נתונים רצויים: הכרה טובה של פעילות הרשות ותפקידיה. יכולת גבוהה בתכנון פעילויות   ובמעקב אחר ביצוען. יכולת ניהול והפעלת עובדים וצוותים מקצועיים. כושר ויכולת לאבחן, לזהות בעיות ופתרונות, ליזום פעולות, ולהוביל שינויים. יחסי אנוש ויחסי עבודה טובים עם עמיתים וכפיפים. ידיעת השפה העברית על בורייה וידיעה טובה של השפה האנגלית. כושר ביטוי, בכתב ובעל פה, ברמה גבוהה.

יינתן יתרון להכרות עם התורה המקצועית ותחומי הפעילות של הארגון.​

הערות 

בין יתר המטלות על נושא המשרה יהיה לתת תצהירים בבית משפט, לפי הוראות הממונה, ככלל, ובנושאים הקשורים בתפקיד או לניהול הקרקע בתחום העיסוק, בפרט. 

כל מקום בו מפורט תיאור התפקיד בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה וכן להפך.

היום האחרון להגשת בקשות למכרז זה הוא: 18.07.2019.

בקשות למכרז זה יש להפנות אל מכון פילת בכתובת Pilat_land@talent-sys.com​ באמצעות טופס שאלון למועמד.

על המועמדים לדאוג שבקש​ותיהם, בצירוף המסמכים הנדרשים בלבד (יחד עם תרגום מוסמך לעברית, אם הם ערוכים בשפה זרה) יגיעו למכון פילת  כאמור לעיל, לא יאוחר מהתאריך שנקבע. בקשות שתגענה לאחר התאריך האמור לא תובאנה בחשבון.​​​​​​​

קבצים להורדה

gov