מרכז בתחום כספים וגבייה במרחב עסקי מרכז

מספר משרה
23/2017
המפרסם
מינהל ומשאבי אנוש
תאריך פרסום:
22/10/2017
תאריך אחרון להגשת מועמדות:
02/11/2017
איש קשר לשאלות:

 

 

 

 

​​לרשות מקרקעי ישראל דרוש/ה מרכז בתחום כספים וגבייה במרחב עסקי מרכז בתל אביב.

​​מטרת התפקיד:

לרכז את המידע אודות הכנסות המרחב ואודות חובות החייבים למרחב  כן לרכז את כל פעולות הגבייה במרחב. 

לסייע בניהול התקציבי והכספי במרחב העסקי ובעבודת צוותי העסקות במרחב.

לרכז את הטיפול בערבויות במרחב, ככל שיידרש

כפוף ניהולית לראש תחום בכיר כספים במרחב העסקי. 

מונחה מקצועית הן ע"י ראש תחום בכיר כספים במרחב העסקי והן ע"י ראש תחום בכיר כספים והנהל"ח במרחב השירות, בהתאם לנושא הטיפול.  

גורם מקצועי:  סמכות מקצועית בצוות קידום העסקות בענייני כספים.

אחראי לביצוע תשלומים וגביה בצוות קידום עסקות וכן לריכוז, עיבוד וניתוח כלל המידע בנוגע לחובות החייבים למרחב, עוקב באופן שוטף אחר הכנסות המרחב ואחר מצבת החובות אליו וכן מרכז נתונים לגבי הכנסות ישירות ו/או עקיפות למרחב. בודק יתרות חריגים בתיקים ועמידה בתנאי חוזי החכירה וכן תחשיבים של דמי החכירה לפי סוגי החוזים.

מכין דו"חות מעקב וגיול חובות.

עובד בהתאם לתכנית העבודה השנתית לטובת השגת היעדים הנגזרים ממנה.

בודק את חובות הרשויות במרחב.

מטפל בתיקי חברות משכנות, משרדי ממשלה, רשויות ומוסדות ציבור במרחב.

אחראי לניהול מעקב יישום נהלי גבייה במרחב.

חבר בוועדת חריגים הדנה בבקשות להסדרי חובות מיוחדים.

רפרנטורה: משמש כרפרנט לצוות קידום עסקות / שיווק מסוים במרחב לפי הגדרת סגן מנהל המרחב.

מבצע פעולות נוספות בהתאם להוראות  הממונים.

 דרישות התפקיד 

השכלה: תעודת בגרות מלאה. יתרון לידע בהנהלת חשבונות. 

ניסיון מקצועי: ניסיון של שנה אחת בתחומים הרלוונטיים לתפקיד. 

​היום האחרון להגשת בקשות למכרז זה הוא : 2.11.2017
בקשות למכרז זה יש להפנות אל מכון פילת לכתובת  Pilat_land@talent-sys.com באמצעות טופס שאלון למועמד.
על המועמדים לדאוג שבקשותיהם, בצירוף המסמכים הנדרשים בלבד (יחד עם תרגום מוסמך לעברית, אם הם ערוכים בשפה זרה) יגיעו למכון פילת   כאמור לעיל, לא יאוחר מהתאריך שנקבע. בקשות שתגענה לאחר התאריך האמור לא תובאנה בחשבון.

קבצים להורדה