מרכז פרצלציות במטה מרחב השירות בתל אביב

מספר משרה
25/2017
המפרסם
מינהל ומשאבי אנוש
תאריך פרסום:
10/11/2017
תאריך אחרון להגשת מועמדות:
24/11/2017
איש קשר לשאלות:

 

 

 

 

​​לרשות מקרקעי ישראל דרוש/ה מרכז פרצלציות במטה מרחב השירות בתל אביב.

​מטרת התפקיד: ​

ביצוע פרצלציות ורישומן בלשכת מרשם המקרקעין ובכלל זה הכנת המסמכים לצורך הגשת תיק פרצלציה לרישום. מעקב אחר ביצוע פרצלציות ע"י גופים חיצוניים. מדווח לסגן מנהל אגף בכיר פרצלציות והסדר קרקעות. מטפל בכל האתרים שבתחום אחריותו שאמורים לעבור תהליך של רישום פרצלציות תוך ניהול מאגר נתונים המכיל מידע עדכני ומפורט לגבי אתרים אלה. 

מאתר אזורים שצריכים לעבור רישום פרצלציה ומכין את החומר הדרוש להזמנת מדידת לצרכי רישום.

מקיים קשרי עבודה שוטפים עם משרדי ממשלה השותפים לתהליך הרישום, ועדות תכנון, וגופים חיצוניים האחראים לרישום.

בודק ומאשר הצעות חלוקה של מודדים שבהם הוזמנו מדידות לצרכי רישום.

יוצר תכניות שיכון ציבורי בעזרת מערכות מידע גיאוגרפיות ממוחשבות (AUTOCAD, GIS).

מכין את כל החומר הדרוש לרישום הפרצלציה בספרי המקרקעין.

מייצג את היחידה בפורומים שונים פנימיים וחיצוניים.

מטפל בפניות הציבור בתחום הרלוונטי, לרבות הנחייה ומתן עזרה לציבור ברישום פרצלציות מורכבות.

מוסמך בחוק לחתימה בשם המדינה על הסדר ופרצלציה.

מבצע פעולות נוספות בהתאם להנחיות הממונים.

​דרישות התפקיד 

השכלה: תעודת בגרות מלאה.

דרישות נוספות: הכרה טובה של הרשות, תפקידיה ודרכי פעילותה, כלליה והוראותיה. הכרה טובה של החוקים והתקנות בנושא רישום המקרקעין. ידע בקריאת מפות ותצלומי אויר. כושר ביטוי בכתב ובעל פה​.

היום האחרון להגשת בקשות למכרז זה הוא : 24.11.2017

בקשות למכרז זה יש להפנות אל מכון פילת בכתובת Pilat_land@talent-sys.com אמצעות טופס שאלון למועמד.

על המועמדים לדאוג שבקשותיהם, בצירוף המסמכים הנדרשים בלבד (יחד עם תרגום מוסמך לעברית, אם הם ערוכים בשפה זרה) יגיעו למכון פילת  כאמור לעיל, לא יאוחר מהתאריך שנקבע. בקשות שתגענה לאחר התאריך האמור לא תובאנה בחשבון.​​

קבצים להורדה