מרכז/ת כספים והנהלת חשבונות למרחב ירושלים

מספר משרה
81041749
המפרסם
מינהל ומשאבי אנוש
תאריך פרסום:
04/07/2019
תאריך אחרון להגשת מועמדות:
18/07/2019

 

 

​​​​​למרחב ירושלים דרוש/ה: מרכז/ת כספים והנהלת חשבונות​

מטרת התפקיד

לסייע בניהול הכספים והנהלת החשבונות במרחב ובכלל זה בניהול תקציבי המרחב ובהובלת התחום הכספי בתהליכי השירות.

מדווח לראש תחום בכיר כספים והנה"ח במרחב. 

מבצע תשלומים לספקי המרחב.

מסייע בניהול מערך הערבויות במרחב.

מבצע בקרה על תחשיבי החזרי כספים ללקוחות, המבוצעים על ידי נותני השירות במרחב, וכן מבצע החזר בפועל של כספים.

יוזם תביעות משפטיות כנגד חייבים באמצעות עו"ד חיצוניים ומסייע מקצועית בניהול התביעות.

קולט המחאות מעו"ד המייצגים את הרשות בתביעות.

מבצע פעולות נוספות בהתאם להנחיות הממונים.

דרישות התפקיד 

השכלה: מנהל חשבונות מדופלם. לצורך עמידה בתנאי ההשכלה יוכרו בחשבון קורסים בחשבונאות במסגרת לימודים לתואר אקדמי.  

ניסיון מקצועי: בתחומים רלוונטיים לתפקיד ובכלל זה בניהול כספי וכלכלי של פעילות בפריסה אזורית לפחות.  

דרישות נוספות: הכרה של ענף המקרקעין בארץ. הכרה של הרשות, תפקידיה ודרכי פעולתה. הכרה טובה של הוראות החשכ"ל, חוק חובת המכרזים, חוק נכסי המדינה וחוקים רלוונטיים אחרים. הכרה טובה של מערכת מרכב"ה ומערכות מחשוב רלוונטיות נוספות. יכולת בתכנון פעילויות ובמעקב אחר ביצוען. יכולת לניהול והפעלת עובדים מקצועיים. יכולת להדריך, לכוון ולהנחות. יכולת לאבחן ולזהות בעיות ופתרונות, ליזום פעולות ולהוביל שינויים. יחסי אנוש ויחסי עבודה טובים עם עמיתים וכפיפים. יכולת לייצג את הרשות בפורומים בכירים. ידיעת השפה העברית על בורייה וידיעה טובה של השפה האנגלית ברמת היכרות של מונחים מקצועיים טכניים. כושר ביטוי, בכתב ובעל פה, ברמה גבוהה. 

יינתן יתרון להיכרות עם התורה המקצועית ותחומי הפעילות של הארגון.

הערות

בין יתר המטלות על נושא המשרה יהיה לתת תצהירים בבית משפט, לפי הוראות הממונה, בכלל ובנושאים הקשורים בתפקיד או לניהול הקרקע בתחום העיסוק, בפרט. 

כל מקום בו מפורט תיאור התפקיד בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה וכן להפך.

היום האחרון להגשת בקשות למכרז זה הוא: 18.07.2019.

בקשות למכרז זה יש להפנות אל מכון פילת בכתובת Pilat_land@talent-sys.com​ באמצעות טופס שאלון למועמד.

על המועמדים לדאוג שבקש​ותיהם, בצירוף המסמכים הנדרשים בלבד (יחד עם תרגום מוסמך לעברית, אם הם ערוכים בשפה זרה) יגיעו למכון פילת  כאמור לעיל, לא יאוחר מהתאריך שנקבע. בקשות שתגענה לאחר התאריך האמור לא תובאנה בחשבון.​​​​​​​

קבצים להורדה

gov