מקדם עסקות / שיווק במרחב עסקי צפון, נצרת

מספר משרה
21/2017
המפרסם
מינהל ומשאבי אנוש
תאריך פרסום:
22/10/2017
תאריך אחרון להגשת מועמדות:
02/11/2017

 

 

​​​​​לרשות מקרקעי ישראל דרוש/ה מקדם עסקות ​/ שיווק במרחב עסקי צפון, נצרת​

מטרת התפקיד: 

לטפל בקידום עסקאות/פרויקטים לשיווק בשיתוף עם גורמים מקצועיים מסייעים. מדווח לראש צוות לקידום עסקות/שיווק או לראש צוות בכיר לקידום עסקות/שיווק.אחראי לטיפול בגיבוש עסקה/פרויקט שיווק בהתאם לנוהלי העבודה המתאימים לכל סוג עסקה/פרויקט שיווק.

מרכז חוות דעת מקצועיות לגבי העסקה/פרויקט השיווק משאר חברי הצוות: יועץ משפטי, מיפוי, תכנון, שמאי, מידע מקרקעין וכספים.

מציג את העסקה/פרויקט השיווק המתגבש לאישור ראש הצוות. 

במסגרת הטיפול בפרויקטי השיווק אחראי על הסרת חסמי שיווק בפרויקטים שבאחריותו. אחראי לקידום הפרויקטים שבאחריותו לשיווק החל ממעורבות בהליכי התכנון, מעורבות בהליכי הפיתוח ועד לשיווק בפועל ומסייע בטיפול אגף השיווק בפרסום המכרזים שבאחריותו ובהמשך הטיפול לאחר הכרזת הזוכה. מבצע פעולות נוספות בהתאם להוראות הממונים.

​ דרישות התפקיד

השכלה: 12 שנות לימוד ותעודת בגרות. רצוי תואר ראשון ממוסד אקדמי מוכר (עדיפות בכלכלה, משפטים, אדריכלות, הנדסת תעשייה וניהול, מינהל עסקים).  לבעלי תואר אקדמי – ניסיון קודם ברשות מהווה יתרון. 

היום האחרון להגשת בקשות למכרז זה הוא : 2.11.2017

בקשות למכרז זה יש להפנות אל מכון פילת בכתובת Pilat_land@talent-sys.com אמצעות טופס שאלון למועמד.

על המועמדים לדאוג שבקשותיהם, בצירוף המסמכים הנדרשים בלבד (יחד עם תרגום מוסמך לעברית, אם הם ערוכים בשפה זרה) יגיעו למכון פילת  כאמור לעיל, לא יאוחר מהתאריך שנקבע. בקשות שתגענה לאחר התאריך האמור לא תובאנה בחשבון.​

קבצים להורדה

gov