ממונה (מחוזי עסקות) ביהודה ושומרון

מספר משרה
30/2017
המפרסם
מינהל ומשאבי אנוש
תאריך פרסום:
21/12/2017
תאריך אחרון להגשת מועמדות:
31/12/2017
איש קשר לשאלות:

 

 

 

 

לרשות מקרקעי ישראל דרוש/ה ממונה (מחוזי עסקות) ביהודה ושומרון.

​תאור התפקיד:

אחריות על יחידה העוסקת בהכנה ובביצוע של עסקאות חכירת קרקעות.

הדרכה, הנחייה והכוונת עובדים, ביקור תפקודם וביצועיהם. קביעת תחומי פעילויות עדיפויות וקדימויות לכפופים וחלוקת מטלות ביניהם. 

מעקב אחר תהליכי ההחתמה של חוזי תכנון וחוזי החכרה המבוצעים ביחידה, לרבות עמידה בנהלים והנחיות המנהל האזרחי בעת ביצוע עסקאות, תיאום ביקורת יחידת הפיקוח בשטחים שהוחכרו, לבדיקת ביצוע הכתוב בחוזה.

בדיקה כי העסקאות הוכנו בהתאם לנהלים ולהנחיות רמ"י, בדיקת התנאים הכספיים בעסקה ואישור להעלות את העסקה בפני ועדת עסקאות מחוזית.

חברות בוועדת העסקאות המחוזית ואחריות ליישום  החלטות הוועדה לאישור, התניה או ביטול העסקה.

תיאום ביקורת של יחידת הפיקוח בשטחים שהוחכרו, לבדיקה שהבניה מתבצעת בפועל ושהיא תואמת למוגדר בחוזה החכירה.

ייצוג היחידה ותחום העסקאות בפני הנהלה וגופים חיצוניים.

קיום קשרי עבודה עם גורמים חיצוניים כגון: גופים ממלכתיים, רשויות מקומיות, יזמים ועוד.

בניית תכנית עבודה שנתית.

ביצוע פעולות נוספות בהתאם לצורך ולהוראות ממונה.

​השכלה:

השכלה אקדמאית (תואר ראשון**)

 ** בהתאם לחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, התשע"ג – 2012, ובתיאום בין נציבות שירות המדינה לבין הארגון היציג של הסתדרות ההנדסאים והטכנאים, הנדסאי/ת או טכנאי/ת מוסמכ/ת, הרשומ/ה בפנקס ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, רשאי/ת להתמודד במכרזים בדירוג האקדמאים בהם נקבעה דרישה להשכלה אקדמית כללית. 

במקרה זה הניסיון הנדרש מטכנאי/ת מוסמכ/ת הוא של 5 שנים בתחומים המפורטים לעיל, ומהנדסאי/ת של 4 שנים בתחומים המפורטים לעיל. 

ניסיון : 

לבעלי השכלה תיכונית: 6 שנות ניסיון*

לבעלי השכלה תיכונית + 2 שנות לימוד: 4 שנות ניסיון*

לבעלי תואר ראשון: 3 שנות ניסיון*

לבעלי תואר שני: 2 שנות ניסיון*

*ניסיון בתחום המקרקעין.

היום האחרון להגשת בקשות למכרז זה הוא : 31.12.2017

בקשות למכרז זה יש להפנות אל מכון פילת בכתובת Pilat_land@talent-sys.com אמצעות טופס שאלון למועמד.

על המועמדים לדאוג שבקשותיהם, בצירוף המסמכים הנדרשים בלבד (יחד עם תרגום מוסמך לעברית, אם הם ערוכים בשפה זרה) יגיעו למכון פילת  כאמור לעיל, לא יאוחר מהתאריך שנקבע. בקשות שתגענה לאחר התאריך האמור לא תובאנה בחשבון.​​​​​

קבצים להורדה