מפת האתר | פניות בדיגיטל |זימון תור | 5575* אזור למייצגאזור אישי למייצג אזור אישיאזור אישי

מרכז בכיר שמאות במרחב דרום בבאר שבע

מספר משרה
81024562
המפרסם
מינהל ומשאבי אנוש
תאריך פרסום:
28/02/2019
תאריך אחרון להגשת מועמדות:
15/03/2019

 

 

​​דרושה/ה מרכז בכיר שמאות במרחב דרום בבאר שבע

פירוט התפקיד

מטרת התפקיד: ביצוע עבודות שמאות במסגרת צוותי קידום עסקות/שיווק במרחב.

מדווח לשמאי המרחב ומונחה מקצועית על ידו.
מסייע בהגדרה של הזמנת שומות לצורכי צוות קידום עסקות/שיווק.
מסייע לשמאי המרחב בבקרה על שומות המתקבלות במרחב.

ועדות עסקאות: חבר בוועדת עסקות צוותית.

רפרנטורה: משמש כרפרנט לצוות קידום עסקות/שיווק מסוים במרחב לפי הגדרת סגן מנהל המרחב.

מבצע פעולות נוספות בהתאם להוראות הממונים.

דרישות התפקיד

השכלה: סיום לימודי שמאות (נדרש להציג תעודה).

נתונים רצויים: הכרה טובה ביותר של ענף המקרקעין בארץ. הכרה טובה של פעילות הרשות ותפקידיה. הכרה של חוק התכנון והבנייה על תיקוניו השונים. יכולת בתכנון פעילויות ובמעקב אחר ביצוען. יכולת לאבחן ולזהות בעיות ופתרונות, ליזום פעולות ולהוביל שינויים. יחסי אנוש ויחסי עבודה טובים עם עמיתים. ידיעת השפה העברית על בוריה. ידע וניסיון בעבודה בסביבה ממוחשבת. כושר ביטוי, בכתב ובעל פה, ברמה גבוהה.

יינתן יתרון להיכרות עם התורה המקצועית ותחומי הפעילות של הארגון.

הערות

בין יתר המטלות על נושא המשרה יהיה לתת תצהירים בבית משפט, לפי הוראות הממונה,
ככלל ובנושאים הקשורים בתפקיד או לניהול הקרקע בתחום העיסוק, בפרט.

כל מקום בו מפורט תיאור התפקיד בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה וכן להפך.

משרה זו מוגדרת כמשרה אשר נוהל סבב תפקידים חל לגביה ולכן נושאת תוספת רוטציה.

יום האחרון להגשת בקשות למכרז זה הוא: 15.03.2019.

בקשות למכרז זה יש להפנות אל מכון פילת בכתובת Pilat_land@talent-sys.com באמצעות טופס שאלון למועמד.

על המועמדים לדאוג שבקשותיהם, בצירוף המסמכים הנדרשים בלבד (יחד עם תרגום מוסמך לעברית, אם הם ערוכים בשפה זרה) יגיעו למכון פילת  כאמור לעיל, לא יאוחר מהתאריך שנקבע. בקשות שתגענה לאחר התאריך האמור לא תובאנה בחשבון.​

קבצים להורדה

gov