מודד למרחב עסקי צפון

המפרסם
מינהל ומשאבי אנוש
תאריך פרסום:
08/12/2017
תאריך אחרון להגשת מועמדות:
17/12/2017
איש קשר לשאלות:

 

 

 

 

​​​​​לרשות מקרקעי ישראל דרוש מודד למרחב עסקי צפון בנצר​ת עלית.

​מטרת התפקיד: 

אחריות לביצוע כלל פעולות המיפוי והמדידות במרחב עסקי לצורכי המרחב ובכלל זה לריכוז נושא המיפוי והמדידות בצוותי העסקות. משמש כסמכות מקצועית עליונה בתחום המיפוי והמדידות במרחב ( "המודד המרחבי"). 

ממונה על מרכזי מיפוי ומדידות ומנחה אותם מקצועית. 

מדווח למנהל המרחב  ומונחה מקצועית ע"י מנהל אגף מיפוי ומדידות במטה. 

חבר הנהלה: חבר בהנהלת המרחב ושותף בקביעת מדיניות המרחב בכלל תחומי הפעילות, ומרכז את תהליכי קביעת המדיניות בתחום המיפוי והמדידות ומייצג את   המרחב מול גורמי חוץ בנושאים אלו.

ייצוג המרחב: אחראי לייצוג הרשות בפורומים ובגופים חיצוניים רלוונטיים הנוגעים לתחומי המיפוי והמקרקעין שבאחריות המרחב, ובכלל זה המרכז למיפוי ישראל גורם מקצועי: משמש כסמכות מקצועית עליונה בתחום המיפוי והמדידות במרחב ("המודד המרחבי"). בודק ומאשר תשריטים, מפות, תוכניות וחוות דעת שהתקבלו ברשות.

תיאום מיקור חוץ: מנהל את עבודת המודדים במיקור חוץ המוקצים ע"י מטה החטיבה לפעילות במרחב. מנהל את תקציב המיפוי והמדידות של המרחב. 

הקצאת אמצעים: הקצאה של אמצעי מיפוי ומדידות לצוותי קידום העסקות במרחב, ובכלל זה הזמנת צילומי אוויר, מפות מדידה וכיוצא בזה.

תוכניות עבודה: אחראי על גיבוש תוכנית העבודה של המחלקה כנגזרת של תוכנית העבודה של האגף ושל המרחב העסקי.

וועדות עסקאות: חבר בוועדת עסקות מרחבית.

מבצע פעולות נוספות בהתאם להוראות  הממונים.

דרישות התפקיד 

השכלה: השכלה אקדמית (תואר ראשון) ממוסד אקדמי מוכר, בהנדסה אזרחית/גיאודטית, בגיאודזיה, בקרטוגרפיה או בגיאוגרפיה. השכלה טכנית (סיום לימודים בבי"ס מוכר להנדסאים וטכנאים) בתחום המדידות ו/או בוגר בית ספר גבוה למדידות. בנוסף, הסמכה כמודד מוסמך. 

ניסיון מקצועי: ניסיון בתחומים רלוונטיים לתפקיד ובכלל זה בפיתוח והפעלה של מערך מיפוי ומדידות בפריסה אזורית. לבעלי תואר ראשון נדרשות 7 שנות ניסיון מקצועי ולבעלי תואר שני נדרשות 6 שנות ניסיון מקצועי.  

 ני​סיון ניהולי: 3 שנות ניסיון בפועל בניהול עובדים בהיקף דומה.

היום האחרון להגשת בקשות למכרז זה הוא : 17.12.2017

בקשות למכרז זה יש להפנות אל מכון פילת בכתובת Pilat_land@talent-sys.com אמצעות טופס שאלון למועמד.

על המועמדים לדאוג שבקשותיהם, בצירוף המסמכים הנדרשים בלבד (יחד עם תרגום מוסמך לעברית, אם הם ערוכים בשפה זרה) יגיעו למכון פילת  כאמור לעיל, לא יאוחר מהתאריך שנקבע. בקשות שתגענה לאחר התאריך האמור לא תובאנה בחשבון.​​​​​

קבצים להורדה