מרכז שירות לחוכר במרחב שירות תל-אביב (3 משרות)

מספר משרה
24/2017
המפרסם
מינהל ומשאבי אנוש
תאריך פרסום:
10/11/2017
תאריך אחרון להגשת מועמדות:
24/11/2017
איש קשר לשאלות:

 

 

 

 

​לרשות מקרקעי ישראל דרוש/ה מרכז שירות לחוכר במרחב שירות תל-אביב (3 משרות).

מטרת התפקיד: 

מתן שירות ללקוחות הרשות  במגוון ערוצי שירות ובכלל זה : קבלת

קהל, דואר, אינטרנט וערוצי שירות נוספים שיוגדרו.

מדווח  לראש תחום בכיר שירות/סגן ראש תחום בכיר שירות מופקד על מתן שירות ללקוחות הרשות   

בכל הפעולות הנוגעות לתחזוקת החוזה אשר אינם ניתנים ע"י ספק מיקור החוץ. 

לדוגמה: העברת בעלות, חידוש תקופת חכירה, אישור תוספות בנייה, עריכת תחשיבים כספיים וגבייה, 

היוון, דמי הסכמה, דמי היתר ,העברת זכויות , אישורי זכויות ומשכנתאות.

מטפל בבדיקה וחתימה על שטרות לרישום בטאבו וכיו"ב.

אחראי בין היתר על מתן תמיכה מקצועית לעובדי מוקדי השירות במיקור חוץ

הפועלים במרחב הגיאוגרפי של המרחב. נותן את השירות ללקוחות הרשות הן במסגרת של קבלת קהל והן במסגרת של "משרד אחורי". אחראי למתן השירותים ללקוחות הרשות  ע"פ רמת שירות שתוגדר ע"י הרשות. פועל בשיתוף פעולה עם גורמים מקצועיים במרחב העסקי ובמרחב השמירה על הקרקע לטובת מתן שירות ללקוחות הרשות על בסיס ממשקי עבודה מוגדרים ומוסדרים באמנת שירות הדדית.

מבצע פעולות נוספות לפי הנחיית הממונים.

דרישות התפקיד

השכלה: תעודת בגרות מלאה.

ניסיון מקצועי: עדיפות לבעלי ניסיון מקצועי בתחומים רלוונטיים לתפקיד ובכלל זה במתן שירות בפועל.

דרישות נוספות: גישה שירותית, יכולת עבודה מול קהל.

 יינתן יתרון להיכרות עם התורה המקצועית ותחומי הפעילות של הארגון​.

היום האחרון להגשת בקשות למכרז זה הוא : 24.11.2017

בקשות למכרז זה יש להפנות אל מכון פילת בכתובת Pilat_land@talent-sys.com אמצעות טופס שאלון למועמד.

על המועמדים לדאוג שבקשותיהם, בצירוף המסמכים הנדרשים בלבד (יחד עם תרגום מוסמך לעברית, אם הם ערוכים בשפה זרה) יגיעו למכון פילת  כאמור לעיל, לא יאוחר מהתאריך שנקבע. בקשות שתגענה לאחר התאריך האמור לא תובאנה בחשבון.​​

קבצים להורדה