מרכז בתחום כספים במרחב מרכז בתל אביב

מספר משרה
81025194
המפרסם
מינהל ומשאבי אנוש
תאריך פרסום:
06/02/2020
תאריך אחרון להגשת מועמדות:
16/02/2020

 

 

​​מרכז בתחום כספים במרחב מרכז בתל אביב

מס' משרה: 81025194

רובד: 3

תיאור התפקיד

לרכז את המידע אודות הכנסות המרחב ואודות חובות החייבים למרחב וכן סיוע בריכוז כל פעולות הגבייה במרחב. 

לסייע בניהול התקציבי והכספי במרחב העסקי ובמתן סיוע מקצועי כספי לעבודת צוותי העסקות במרחב.

לרכז את הטיפול בערבויות במרחב, ככל שיידרש.

כפוף ניהולית לראש תחום בכיר כספים במרחב העסקי. 

מונחה מקצועית הן על ידי ראש תחום בכיר כספים במרחב העסקי והן על ידי ראש תחום בכיר כספים והנהלת חשבונות במרחב השירות, בהתאם לנושא הטיפול.  

גורם מקצועי: סמכות מקצועית בצוות קידום העסקות בענייני כספים.

אחראי לביצוע תשלומים וגבייה בצוות קידום עסקות וכן לריכוז, עיבוד וניתוח כלל המידע בנוגע לחובות החייבים למרחב, 

עוקב באופן שוטף אחר הכנסות המרחב ואחר מצבת החובות אליו וכן מרכז נתונים לגבי הכנסות ישירות ו/או עקיפות למרחב.

בודק יתרות חריגים בתיקים ועמידה בתנאי חוזי החכירה וכן תחשיבים של דמי החכירה לפי סוגי החוזים.

מכין דו"חות מעקב וגיול חובות.

עובד בהתאם לתוכנית העבודה השנתית לטובת השגת היעדים הנגזרים ממנה.

בודק את חובות הרשויות במרחב. מטפל בתיקי חברות משכנות, משרדי ממשלה, רשויות ומוסדות ציבור במרחב. אחראי לניהול מעקב יישום נוהלי גבייה במרחב.

חבר בוועדת חריגים הדנה בבקשות להסדרי חובות מיוחדים.

רפרנטורה: משמש כרפרנט לצוות קידום עסקות/שיווק מסוים במרחב לפי הגדרת סגן מנהל המרחב.

מבצע פעולות נוספות בהתאם להוראות  הממונים.

דרישות התפקיד 

השכלה: הסמכה כמנהל חשבונות סוג 3.

לצורך עמידה בתנאי ההשכלה יוכרו בחשבון קורסים בחשבונאות במסגרת לימודים לתואר אקדמי.

ניסיון מקצועי: ניסיון של שנה אחת בתחומים הרלוונטיים לתפקיד. 

נתונים רצויים: הכרה טובה של הוראות החשכ"ל, חוק חובת המכרזים, חוק נכסי המדינה וחוקים רלוונטיים אחרים. 

הכרה טובה של מערכת מרכב"ה ומערכות מחשוב רלוונטיות נוספות. יכולת בתכנון פעילויות ובמעקב אחר ביצוען. 

יכולת לניהול והפעלת עובדים מקצועיים. יכולת להדריך, לכוון ולהנחות. יכולת לאבחן ולזהות בעיות ופתרונות, ליזום פעולות ולהוביל שינויים. 

יחסי אנוש ויחסי עבודה טובים עם עמיתים וכפיפים. יכולת לייצג את הרשות בפורומים בכירים. ידיעת השפה העברית על בורייה.

יינתן יתרון להיכרות עם התורה המקצועית ותחומי הפעילות של הארגון​

הערות

  • בין יתר המטלות על נושא המשרה יהיה לתת תצהירים בבית משפט, לפי הוראות הממונה, בכלל ובנושאים הקשורים בתפקיד או לניהול הקרקע בתחום העיסוק, בפרט. 

  • כל מקום בו מפורט תיאור התפקיד בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה וכן להפך.

היום האחרון להגשת בקשות למכרז זה הוא: 16.02.2020.

בקשות למכרז זה יש להפנות אל מכון פילת בכתובת Pilat_land@talent-sys.com​ באמצעות טופס שאלון למועמד.

על המועמדים לדאוג שבקש​ותיהם, בצירוף המסמכים הנדרשים בלבד (יחד עם תרגום מוסמך לעברית, אם הם ערוכים בשפה זרה) יגיעו למכון פילת  כאמור לעיל, לא יאוחר מהתאריך שנקבע. בקשות שתגענה לאחר התאריך האמור לא תובאנה בחשבון.​​​​​​​​​​

קבצים להורדה

gov