ראש ענף תכנון ביהודה ושומרון

מספר משרה
20/2017
המפרסם
מינהל ומשאבי אנוש
תאריך פרסום:
22/10/2017
תאריך אחרון להגשת מועמדות:
02/11/2017
איש קשר לשאלות:

 

 

 

 

​​​​לרשות מקרקעי ישראל דרוש/ה ראש ענף תכנון ליהודה ושומרון.

דרגה: 37-39 מח"ר/הנדסאים

​מטרת התפקיד:

קידום וליווי עבודת התכנון מטרה להרחיב את המלאי התכנוני לשיווק ולייעול הניצול והשימוש בקרקע.

ייצוג המרחב בוועדות התכנון ומעקב אחר השלכות התכנון המקומי, המחוזי והארצי והמרחב.

הכנת חוות דעת תכנונית כחלק מתהליך הכנת העסקה. לרבות חוות דעת תכנוניות למחלקות המשרד  לצרכים משפטיים, לצרכי פיקוח ולמטרות נוספות 

בהתאם לדרישת הממונה.

עריכת בדיקה תכנונית של בקשות המגיעות לחתימה על היתרי בניה.

בדיקת תכניות מפורטת, תכניות חלוקה ותשריטים לרישום בית משותף.

קליטת  תכניות הנדרשות לעבודת המנהל במערכת המיכון.

קיום קשרי עבודה שוטפים עם בעלי תפקידים שונים הקשורים לתחום הפעילות במרחב מול מוסדות ממשלתיים. ארגונים ציבוריים ורשויות מקומיות.

ביצוע  מטלות נוספות בהתאם לצורך ועל פי דרישות ממונים.

דרישות התפקיד 

השכלה:

​הנדסאי אדריכלות או בניין,  לחילופין, השכלה אקדמית (תואר ראשון או שני)

בגיאוגרפיה או אדריכלות או בהנדסה אזרחית או במדעי החברה עם התמחות בתכנון עירוני ואזורי או תכנון ערים.​​

היום האחרון להגשת בקשות למכרז זה הוא : 2.11.2017

בקשות למכרז זה יש להפנות אל מכון פילת בכתובת Pilat_land@talent-sys.com אמצעות טופס שאלון למועמד.

על המועמדים לדאוג שבקשותיהם, בצירוף המסמכים הנדרשים בלבד (יחד עם תרגום מוסמך לעברית, אם הם ערוכים בשפה זרה) יגיעו למכון פילת  כאמור לעיל, לא יאוחר מהתאריך שנקבע. בקשות שתגענה לאחר התאריך האמור לא תובאנה בחשבון.​​

קבצים להורדה