מרכז/ת מיפוי ומדידות במרחב עסקי ירושלים

מספר משרה
16/2017
המפרסם
מינהל ומשאבי אנוש
תאריך פרסום:
15/08/2017
תאריך אחרון להגשת מועמדות:
31/08/2017

 

 

​לרשות מקרקעי ישראל דרוש מרכז/ת מיפוי ומדידות

מטרת התפקיד: ביצוע עבודות מיפוי במסגרת צוותי קידום עסקות במרחב.

דרישות התפקיד
השכלה: 12 שנות לימוד. עדיפות להשכלה אקדמית גבוהה(תואר ראשון) ממוסד אקדמי מוכר, בהנדסה אזרחית, בגיאודזיה, בקרטוגרפיה, או בגיאוגרפיה או השכלה טכנית (סיום לימודים בבי"ס מוכר להנדסאים וטכנאים).
יינתן יתרון להכרות עם התורה המקצועית ותחומי הפעילות של הארגון.

היום האחרון להגשת בקשות למכרז זה הוא : 31.8.2017
בקשות למכרז זה יש להפנות אל מכון פילת לכתובת  Pilat_land@talent-sys.com באמצעות טופס שאלון למועמד.
על המועמדים לדאוג שבקשותיהם, בצירוף המסמכים הנדרשים בלבד (יחד עם תרגום מוסמך לעברית, אם הם ערוכים בשפה זרה) יגיעו למכון פילת   כאמור לעיל, לא יאוחר מהתאריך שנקבע. בקשות שתגענה לאחר התאריך האמור לא תובאנה בחשבון.

קבצים להורדה

gov