עוזר ראשי משפטי במרחב צפון נוף הגליל (3 משרות)

מספר משרה
81024809, 81081025, 81024808
המפרסם
מינהל ומשאבי אנוש
תאריך פרסום:
30/01/2020
תאריך אחרון להגשת מועמדות:
16/02/2020

 

 

​​למרחב צפון נוף הגליל דרוש/ה: עוזר/ת ראשי/ת משפטי/ת (3 משרות)

רובד משרה: 5

תיאור התפקיד  

מייעץ ומסייע לצוותי העסקאות וכן למטה המרחב בישום פעילות המרחב בהתאם לדין.

כפוף ומדווח ליועץ המשפטי של המרחב.

מגבש חוות דעת משפטיות לפי דרישת צוותי קידום העסקות.

מייעץ לבעלי התפקידים במרחב על אופן הביצוע של משימותיהם בהתאם לדרישות

הדין. 

מכין חוות דעת משפטיות בהסתמך על החקיקה, הפסיקה והספרות המקצועית

המשפטית. 

מסייע לגורמי המרחב ומייעץ להם בכל הקשור בנקיטת צעדים משפטיים.

שותף בייצוג המרחב בהליכים משפטיים. במידת הצורך מייצג אישית

את המרחב בהליכים אלה.

מקדם חקיקה לפי הנחיית היועץ המשפטי של המרחב ומסייע בהכנת הצעות חוק

והצעות לחקיקת משנה, הנוגעות לפעילות הרשות, בכתיבת חוות דעת לגבי הצעות

חוק של גופים חיצוניים, הנוגעים לפעילות הרשות, ובתמיכה בתהליכים משפטיים

נלווים.

משמש כרפרנט לצוות קידום עסקות/שיווק מסוים במרחב. 

מבצע פעולות נוספות בהתאם לצורך ולהוראות היועץ המשפטי של המרחב.​

דרישות התפקיד

השכלה: תואר ראשון ממוסד אקדמי מוכר במשפטים, רצויה השכלה אקדמית גבוהה (תואר שני)

במשפטים או בתחום העיסוק של המרחב. בעל רישיון ישראלי בעריכת דין וחבר בלשכת עורכי הדין.

נתונים רצויים: הכרה טובה של ענף המקרקעין בארץ. יכולת לייצג את המרחב בפורומים רלוונטיים.

יינתן יתרון להכרות עם התורה המקצועית ותחומי הפעילות של הארגון.​

הערות 

בכל מקום בו מפורט תיאור התפקיד בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה וכן להפך.

היום האחרון להגשת בקשות למכרז זה הוא: 16.02.2020.

בקשות למכרז זה יש להפנות אל מכון פילת בכתובת Pilat_land@talent-sys.com​ באמצעות טופס שאלון למועמד.

על המועמדים לדאוג שבקש​ותיהם, בצירוף המסמכים הנדרשים בלבד (יחד עם תרגום מוסמך לעברית, אם הם ערוכים בשפה זרה) יגיעו למכון פילת  כאמור לעיל, לא יאוחר מהתאריך שנקבע. בקשות שתגענה לאחר התאריך האמור לא תובאנה בחשבון.​​​​​​​​​​

קבצים להורדה

gov