יועץ משפטי למרחב שמירה דרום במרחב דרום בבאר שבע

מספר משרה
81093934
המפרסם
מינהל ומשאבי אנוש
תאריך פרסום:
06/02/2020
תאריך אחרון להגשת מועמדות:
16/02/2020

 

 

​יועץ משפטי למרחב שמירה דרום במרחב דרום בבאר שבע

מס' משרה: 81093934

רובד: 5  ​

תיאור התפקיד

לייעץ ולסייע למטה המרחב בישום פעילות המרחב בהתאם לדין ולהנחות את הפעילות המשפטית במרחב בכל הקשור לתענית החומש במגזר הבדואי ולהליכי אכיפה ופעולות שמירה של המרחב.

כפוף ומדווח ליועץ המשפטי של המרחב.

גורם מקצועי - מנחה מקצועי של הפעילות המשפטית במרחב ובכלל זה גם הנחיה של תוכניות עבודה, שותף בגיבוש תוכניות העבודה בתחום המשפטי ברמת המרחב, בתיאום עם הנהלת המרחב ובכפוף ליועץ המשפטי של החטיבה.

חוות דעת משפטי - מייעץ לבעלי התפקידים במרחב על אופן הביצוע של משימותיהם בהתאם לדרישות הדין. מכין חוות דעת משפטיות בהסתמך על החקיקה, הפסיקה והספרות המקצועית המשפטית.

מסייע לגורמי המרחב ומייעץ להם בכל הקשור בנקיטת צעדים משפטיים.

ייצוג משפטי - מרכז את ייצוג המרחב בהליכים משפטיים בכל הקשור לתהליכי השמירה על הקרקע במרחב. במידת הצורך מייצג אישית את המרחב בהליכים אלה.

הפעלת נותני שירותים משפטיים - מפעיל נותני שירותים משפטיים לצורך מתן ייעוץ משפטי ובכלל זה ולצורך ביצוע תהליכים משפטיים הנגזרים מפסקי הדין.

בקרה ועדכון-  מסייע במעקב אחר פסקי דין והחלטות משפטיות רלוונטיים ומסייע בתדרוך היועצים המשפטיים וגורמים נוספים במרחבים לגבי פסקי דין והחלטות המשפיעים על עבודתם.

קידום חקיקה - לפי הנחיית היועץ המשפטי של החטיבה ומסייע בהכנת הצעות חוק והצעות לחקיקת משנה הנוגעות לפעילות החטיבה, בכתיבת חוות דעת לגבי הצעות חוק של גופים חיצוניים הנוגעים לפעילות החטיבה ובתמיכה בתהליכים משפטיים נלווים ומסייע ביישום תיקוני חקיקה בהתאם להנחיות היועץ המשפטי של החטיבה.

דרישות התפקיד

השכלה: תואר ראשון ממוסד אקדמי מוכר במשפטים, רצויה השכלה אקדמית גבוהה (תואר שני) במשפטים או בתחום העיסוק של המרחב. בעל רישיון ישראלי בעריכת דין.

דרישות נוספות: הכרה טובה של ענף המקרקעין בארץ. יכולת לייצג את המרחב בפורומים רלוונטיים.

הערות

כל מקום בו מפורט תיאור התפקיד בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה וכן להפך.

היום האחרון להגשת בקשות למכרז זה הוא: 16.02.2020.

בקשות למכרז זה יש להפנות אל מכון פילת בכתובת Pilat_land@talent-sys.com​ באמצעות טופס שאלון למועמד.

על המועמדים לדאוג שבקש​ותיהם, בצירוף המסמכים הנדרשים בלבד (יחד עם תרגום מוסמך לעברית, אם הם ערוכים בשפה זרה) יגיעו למכון פילת  כאמור לעיל, לא יאוחר מהתאריך שנקבע. בקשות שתגענה לאחר התאריך האמור לא תובאנה בחשבון.​​​​​​​​​​​

קבצים להורדה

gov