מרכז בכיר תכנון במרחב דרום בבאר שבע

מספר משרה
81024220
המפרסם
מינהל ומשאבי אנוש
תאריך פרסום:
29/10/2019
תאריך אחרון להגשת מועמדות:
12/11/2019

 

 

​​​​​​​​למרחב דרום בבאר שבע דרוש/ה: מרכז בכיר תכנון 

רובד: 4

מטרת התפקיד

ייזום וקידום תכנון, ייצוג הרשות במוסדות התכנון במרחב ומתן ייעוץ בנושאי תכנון לצוותי קידום עסקאות ולצוותי קידום שיווק.

מדווח למתכנן המרחב ומונחה מקצועית על ידו.

מגבש חוות דעת בתחום התכנון לפי דרישת צוותי קידום העסקות והשיווק.

משמש כרפרנט לצוות קידום עסקות/שיווק מסוים במרחב לפי הגדרת סגן מנהל המרחב.

מסייע בייזום פעולות תכנון חדשות במרחב ובחינה מקצועית בהיבטי התכנון של יוזמות קיימות לפרויקטים.

מייצג את המרחב והרשות, בתחום התכנון, בוועדות ובפורומים בין-משרדיים ומול גורמי תכנון פרטיים וציבוריים.

מבצע פעולות נוספות בהתאם לצורך ולהוראות הממונים.​

דרישות התפקיד

השכלה: תואר ראשון ממוסד אקדמי מוכר (במקצועות: אדריכלות, תכנון ערים, תכנון אזורי, הנדסה אזרחית, גיאוגרפיה מדעי הסביבה). רצויה השכלה אקדמית גבוהה (תואר שני) בתכנון ערים ואזורים.

ניסיון מקצועי: תינתן עדיפות לבעלי ניסיון בתכנון בתחום המקרקעין.

נתונים רצויים: הכרת תהליך התכנון הפיזי בישראל. הכרה של חוק התכנון והבנייה על תיקוניו השונים. יכולת לנהל תקציב. יכולת בתכנון פעילויות ובמעקב אחר ביצוען. יכולת לניהול ולהפעלת עובדים וצוותים מקצועיים. יכולת להדריך, לכוון ולהנחות. יכולת לאבחן ולזהות בעיות ופתרונות, ליזום פעולות ולהוביל שינויים. יחסי אנוש ויחסי עבודה טובים עם עמיתים וכפיפים. יכולת לייצג את הרשות בפורומים בכירים. ידיעת השפה העברית על בוריה וידיעה טובה של השפה האנגלית ברמת היכרות של מונחים מקצועיים טכניים. כושר ביטוי, בכתב ובעל פה, ברמה גבוהה.

יינתן יתרון להיכרות עם התורה המקצועית ותחומי הפעילות של הארגון.​

הערות

  • משרה זו מוגדרת כמשרה אשר נוהל סבב תפקידים חל לגביה ולכן נושאת תוספת רוטציה.

  • בין יתר המטלות על נושא המשרה יהיה לתת תצהירים בבית משפט, לפי הוראות הממונה, ככלל, ובנושאים הקשורים בתפקיד או לניהול הקרקע בתחום העיסוק, בפרט. 

  • כל מקום בו מפורט תיאור התפקיד בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה וכן להפך.

היום האחרון להגשת בקשות למכרז זה הוא: 12.11.2019.

בקשות למכרז זה יש להפנות אל מכון פילת בכתובת Pilat_land@talent-sys.com​ באמצעות טופס שאלון למועמד.

על המועמדים לדאוג שבקש​ותיהם, בצירוף המסמכים הנדרשים בלבד (יחד עם תרגום מוסמך לעברית, אם הם ערוכים בשפה זרה) יגיעו למכון פילת  כאמור לעיל, לא יאוחר מהתאריך שנקבע. בקשות שתגענה לאחר התאריך האמור לא תובאנה בחשבון.​​​​​​​​

קבצים להורדה

gov