כלכלן הרשות במטה הרשות בירושלים

מספר משרה
81024409
המפרסם
מינהל ומשאבי אנוש
תאריך פרסום:
22/08/2019
תאריך אחרון להגשת מועמדות:
05/09/2019

 

 

​למטה הרשות בירושלים דרוש/ה: כלכלן/נית הרשות ​

תיאור התפקיד

מטרת התפקיד: ריכוז עבודת המטה הכלכלית התומכת ומסייעת למנהל הרשות בגיבוש אסטרטגיה ודרכי פעולה לניהול ולשמירה על מקרקעי ישראל, כנגזרת מייעוד הרשות על פי החוק. 

ריכוז עבודת המטה הכלכלית התומכת את פעילות הרשות. 

מדווח: לסגן מנהל הרשות (סמנכ"ל מינהל ומטה).

אחריות לפעולות הבאות: 

  • ניתוח השפעה של מגמות כלכליות על שוק המקרקעין.

  • גיבוש כיווני פעולה כלכלים אסטרטגיים בתחום הליבה של מקרקעי ישראל, ובכלל זה: איסוף שיטתי של נתונים, ניתוח נתונים, גיבוש מודלים לניתוח.

  • הכנת ניירות מטה כנגזרת מצורכי הנהלת הרשות.

  • סיוע בהגדרת יעדים רב שנתיים כבסיס לתוכניות עבודה שנתיות.

  • גיבוש אומדנים כלכליים להצעות החלטה של מועצת מקרקעי ישראל.

ישתתף בצוותים רלוונטיים בתוך הרשות ומחוצה לה.

מבצע פעולות נוספות לפי הנחיית הממונים.

דרישות התפקיד 

השכלה: תואר ראשון ממוסד אקדמי מוכר בכלכלה. עדיפות לתואר שני בכלכלה או מינהל עסקים.

ניסיון מקצועי: ניסיון בתחומים רלוונטיים לתפקיד. לבעלי תואר ראשון נדרשות שש שנות ניסיון מקצועי, ולבעלי תואר שני נדרשות חמש שנות ניסיון מקצועי.

דרישות נוספות: היכרות טובה ביותר של ענף המקרקעין בארץ והסקטור הציבורי. היכרות טובה של הרשות, תפקידיה ודרכי פעולתה, כלליה והוראותיה. היכרות טובה של החוקים והתקנות בנושא מקרקעין ושל החלטות מועצת רמ"י, הרלוונטיות להיבטים העסקיים של הרשות. יכולת ייזום, תכנון וקידום פעילויות ומעקב אחר ביצוען. כושר ויכולת לאבחן, לזהות בעיות ופתרונות, ליזום פעולות ולהוביל שינויים. יכולת לנתח מידע ולקבל החלטות. ידיעת השפה העברית על בוריה וידיעת השפה האנגלית. כושר ביטוי, בכתב ובעל פה, ברמה גבוהה.

הערות

  • בין יתר המטלות על נושא המשרה יהיה לתת תצהירים בבית משפט, לפי הוראות הממונה, ככלל, ובנושאים הקשורים בתפקיד או לניהול הקרקע בתחום העיסוק, בפרט. 

  • בכל מקום שבו מפורט תיאור התפקיד בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה, וכן להפך.

היום האחרון להגשת בקשות למכרז זה הוא: 05.09.2019.

בקשות למכרז זה יש להפנות אל מכון פילת בכתובת Pilat_land@talent-sys.com​ באמצעות טופס שאלון למועמד.

על המועמדים לדאוג שבקש​ותיהם, בצירוף המסמכים הנדרשים בלבד (יחד עם תרגום מוסמך לעברית, אם הם ערוכים בשפה זרה) יגיעו למכון פילת  כאמור לעיל, לא יאוחר מהתאריך שנקבע. בקשות שתגענה לאחר התאריך האמור לא תובאנה בחשבון.​​​​​​​

קבצים להורדה

gov