מרכז בכיר התחייבויות והתקשרויות באגף הנדסה ופיתוח תשתיות במטה החטיבה העסקית בירושלים

מספר משרה
81088451
המפרסם
מינהל ומשאבי אנוש
תאריך פרסום:
29/10/2019
תאריך אחרון להגשת מועמדות:
12/11/2019

 

 

​​​לאגף הנדסה ופיתוח תשתיות במטה החטיבה העסקית בירושלים דרוש/ה: ​מרכז בכיר התחייבויות והתקשרויות 

רובד 4

מטרת התפקיד

אחראי להקמת הזמנות עבודה והתחייבויות של האגף במערכת מרכב"ה.

מוודא בדיקת תקינות המסמכים המגיעים מחברת הבקרה. 

אחראי לבדיקת התקבולים, הוצאות ויתרות בפרויקטים שבניהול האגף.

מטפל באופן שוטף מול בקרי המרחבים, חברת הבקרה והרשויות המקומיות בנושאי הזמנות עבודה.

רפרנט האגף בנושא מערכות מידע, ובכלל זה ריכוז הטיפול במערכת "רמיטק" והטמעת המערכת באגף.

עוקב אחר היישום וביצוע שינויים והתאמות במערכות המידע בהתאם לצורך.

מדווח לסגן מנהל אגף בכיר הנדסה ופיתוח תשתיות (האגף בעיצומו של תהליך לבחינת המבנה הארגוני, כפיפות העובד, יכול ותועבר לגורם אחר בהתאם להחלטת מנהל הרשות).​

דרישות התפקיד

השכלה: תואר ראשון ממוסד אקדמי מוכר (תינתן עדיפות לתואר במערכות מידע ותחומי המחשוב/כלכלה/ חשבונאות/ הנדסה).

ניסיון מקצועי: ניסיון קודם בהתקשרויות, התחייבויות וקליטת הזמנות. יינתן  יתרון לידע בתחום המקרקעין. לבעלי תואר ראשון - נדרשות שלוש שנות ניסיון מקצועי, ולבעלי תואר שני – שנתיים ניסיון מקצועי.

נתונים רצויים: הכרה של נושאי פיתוח תשתיות ציבוריות ברשויות המקומיות. רצויה הכרות של ענף המקרקעין בישראל. רצויה היכרות של רשות מקרקעי ישראל, תפקידיה ודרכי פעולתה. ידיעת השפה העברית על בוריה. כושר ביטוי בכתב ובעל פה ברמה גבוהה. יינתן יתרון לעבודה עם מערכת מרכב"ה.

יינתן יתרון להיכרות עם התורה המקצועית ותחומי הפעילות של הארגון.​

הערות

  • בין יתר המטלות על נושא המשרה יהיה לתת תצהירים בבית משפט, לפי הוראות הממונה, בכלל, ובנושאים הקשורים בתפקיד או לניהול הקרקע בתחום העיסוק, בפרט. 

  • כל מקום בו מפורט תיאור התפקיד בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה וכן להפך.

  • בהתאם לסעיף 39 לחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, התשע"ג-2012, למשרות בהן נקבעה דרישה להשכלה אקדמית כללית, רשאים להגיש מועמדותם גם הנדסאים וטכנאים מוסמכים. במקרה זה נדרשים הנדסאים לארבע שנות ניסיון, וטכנאים - לחמש שנות ניסיון, בתחומים המפורטים לעיל.

היום האחרון להגשת בקשות למכרז זה הוא: 12.11.2019.

בקשות למכרז זה יש להפנות אל מכון פילת בכתובת Pilat_land@talent-sys.com​ באמצעות טופס שאלון למועמד.

על המועמדים לדאוג שבקש​ותיהם, בצירוף המסמכים הנדרשים בלבד (יחד עם תרגום מוסמך לעברית, אם הם ערוכים בשפה זרה) יגיעו למכון פילת  כאמור לעיל, לא יאוחר מהתאריך שנקבע. בקשות שתגענה לאחר התאריך האמור לא תובאנה בחשבון.​​​​​​​

קבצים להורדה

gov