עוזר ראשי לייעוץ משפטי במרחב ירושלים

מספר משרה
81024840 
המפרסם
מינהל ומשאבי אנוש
תאריך פרסום:
22/08/2019
תאריך אחרון להגשת מועמדות:
05/09/2019

 

 

​​למרחב ירושלים דרוש/ה: עוזר/ת ראשי לייעוץ משפטי​

תיאור התפקיד

מטרת התפקיד: לייעץ ולסייע לצוותי העסקאות וכן למטה המרחב בישום פעילות המרחב בהתאם לדין.

כפוף ומדווח ליועץ המשפטי של המרחב.

חוות דעת משפטיות: מגבש חוות דעת משפטיות לפי דרישת צוותי קידום העסקות. מייעץ לבעלי התפקידים במרחב על אופן ביצוע משימותיהם בהתאם לדרישות הדין. מכין חוות דעת משפטיות בהסתמך על החקיקה, הפסיקה והספרות המקצועית המשפטית. 

ייצוג משפטי: מסייע לגורמי המרחב ומייעץ להם בכל הקשור בנקיטת צעדים משפטיים. שותף בייצוג המרחב בהליכים משפטיים. במידת הצורך מייצג אישית את המרחב בהליכים אלה.

קידום חקיקה: לפי הנחיית היועץ המשפטי של המרחב, מסייע בהכנת הצעות חוק והצעות לחקיקת משנה הנוגעות לפעילות החטיבה, בכתיבת חוות דעת לגבי הצעות חוק של גופים חיצוניים הנוגעות לפעילות החטיבה ובתמיכה בתהליכים משפטיים נלווים.

רפרנטורה: משמש כרפרנט לצוות קידום עסקות/שיווק מסוים. 

מבצע פעולות נוספות בהתאם לצורך ולהוראות היועץ המשפטי של המרחב.​

דרישות התפקיד

השכלה: 

תואר ראשון ממוסד אקדמי מוכר במשפטים, רצויה השכלה אקדמית גבוהה (תואר שני) במשפטים או בתחום העיסוק של המרחב. 

בעל רישיון ישראלי בעריכת דין וחבר בלשכת עורכי הדין.

דרישות נוספות: 

הכרה טובה של ענף המקרקעין בארץ. יכולת לייצג את המרחב בפורומים רלוונטיים. 

יינתן יתרון להיכרות עם התורה המקצועית ותחומי הפעילות של הארגון.​

הערות

בכל מקום שבו מפורט תיאור התפקיד בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה, וכן להפך.

היום האחרון להגשת בקשות למכרז זה הוא: 05.09.2019.

בקשות למכרז זה יש להפנות אל מכון פילת בכתובת Pilat_land@talent-sys.com​ באמצעות טופס שאלון למועמד.

על המועמדים לדאוג שבקש​ותיהם, בצירוף המסמכים הנדרשים בלבד (יחד עם תרגום מוסמך לעברית, אם הם ערוכים בשפה זרה) יגיעו למכון פילת  כאמור לעיל, לא יאוחר מהתאריך שנקבע. בקשות שתגענה לאחר התאריך האמור לא תובאנה בחשבון.​​​​​​​

קבצים להורדה

gov