מנהל מחלקה לייעוץ משפטי – משרה זמנית, במרחב תל אביב

המפרסם
מינהל ומשאבי אנוש
תאריך פרסום:
04/11/2019
תאריך אחרון להגשת מועמדות:
14/11/2019

 

 

למרחב תל אביב דרושה/: מנהל/ת מחלקה לייעוץ משפטי – משרה זמנית 

פירוט התפקיד

מטרת התפקיד:  לייעץ ולסייע לצוותי העסקאות וכן למטה המרחב ביישום פעילות המרחב בהתאם לדין.

כפוף ומדווח ליועץ המשפטי של המרחב.

מגבש חוות דעת משפטיות לפי דרישת צוותי קידום העסקות. מייעץ לבעלי התפקידים במרחב על אופן הביצוע של משימותיהם בהתאם לדרישות הדין. מכין חוות דעת משפטיות בהסתמך על החקיקה, הפסיקה והספרות המקצועית המשפטית. מסייע לגורמי המרחב ומייעץ להם בכל הקשור בנקיטת צעדים משפטיים.

שותף בייצוג המרחב בהליכים משפטיים. במידת הצורך מייצג אישית את המרחב בהליכים אלה.

קידום חקיקה – לפי הנחיית היועץ המשפטי של המרחב ומסייע בהכנת הצעות חוק והצעות לחקיקת משנה, הנוגעות לפעילות הרשות 

בכתיבת חוות דעת לגבי הצעות חוק של גופים חיצוניים הנוגעים לפעילות הרשות ובתמיכה בתהליכים משפטיים נלווים.

משמש כרפרנט לצוות קידום עסקות/שיווק מסוים במרחב.

מבצע פעולות נוספות בהתאם לצורך ולהוראות היועץ המשפטי של המרחב.

דרישות התפקיד 

השכלה: תואר ראשון ממוסד אקדמי מוכר במשפטים, רצויה השכלה אקדמית גבוהה (תואר שני) במשפטים או בתחום העיסוק של המרחב. בעל רישיון ישראלי בעריכת דין וחבר בלשכת עורכי הדין. 

נתונים רצויים: יכולת לייצג את המרחב בפורומים רלוונטיים.

יינתן יתרון להיכרות עם התורה המקצועית ותחומי הפעילות של הארגון.

קו"ח יש לשלוח לכתובת: dayat@land.gov.il עד ליום 14.11.2019.

gov