עוזר ראשי במטה הרשות בירושלים

מספר משרה
520
המפרסם
מינהל ומשאבי אנוש
תאריך פרסום:
27/12/2018
תאריך אחרון להגשת מועמדות:
10/01/2019

 

 

​​לרשות מקרקעי ישראל דרוש/ה עוזר ראשי במטה הרשות בירושלים​.

פירוט תפקיד

מטרת התפקיד: לסייע לממונה בטיפול ובייעוץ בעניינים המשפטיים ברשות המשתייכים לתחום המקרקעין, לרבות: ליווי הליכים משפטיים, פעולות תומכות משא ומתן, הסכמים וכיו"ב.
כפיפות: ליועץ המשפטי של החטיבה העסקית (להלן- הממונה).
מדווח לממונה ומונחה מקצועית על ידו.
מייעץ לבעלי התפקידים בהנהלה על אופן הביצוע של משימותיהם בהתאם לדרישות הדין. 
מכין חוות דעת משפטיות בהסתמך על החקיקה, הפסיקה והספרות המקצועית המשפטית.
מסייע לממונה בהנחיית יועצים משפטיים במרחבים וכן נותני שירותים בתחום המשפטי במיקור חוץ לרבות קבלני הוצאה לפועל ועו"ד חיצוניים המייצגים את הרשות. 
עורך חוזים והסכמים לעניין ביצוע פעולות בתחום הטיפול הרלוונטי. מבצע פעולות במסגרת ההליכים הכרוכים בתביעות משפטיות המוגשות בידי הרשות או נגדה. עשוי לייצג את הרשות בפני גופים שיפוטיים ומעין שיפוטיים. 
מכין את החומר הקשור לסכסוכים משפטיים בהם מעורבת הרשות וממליץ על עמדת הרשות בתיאום עם הממונה.
מקשר בין הפרקליטות ובתי המשפט לבין הרשות בכל הנוגע להליכים משפטיים.
מסייע לממונה במעקב אחר פסקי דין והחלטות משפטיות רלוונטיים ומסייע בתדרוך היועצים המשפטיים וגורמים נוספים ברשות לגבי פסקי דין והחלטות המשפיעים על עבודתם.
יוזם ומסייע בהכנת הצעות חוק והצעות לחקיקת משנה הנוגעות לפעילות הרשות, בכתיבת חוות דעת לגבי הצעות חוק של גופים חיצוניים הנוגעים לפעילות הרשות ובתמיכה בתהליכים משפטיים נלווים.
מבצע פעולות נוספות בהתאם לצורך ולהוראות הממונה והיועץ המשפטי של הרשות.

דרישות התפקיד

השכלה: תואר ראשון ממוסד אקדמי מוכר במשפטים, רצויה השכלה אקדמית גבוהה (תואר  שני) במשפטים. בעל רישיון ישראלי בעריכת דין וחבר בלשכת עורכי הדין.
דרישות נוספות. הכרות של חוק מקרקעי ישראל ושל חוק רשות מקרקעי ישראל. הכרות  טובה של חוקים ותקנות אחרים בנושאי מקרקעין ובתחומים רלוונטיים נוספים. הכרה  של החלטות מועצת מקרקעי ישראל הרלוונטיות לפעולות הרשות. יחסי אנוש ויחסי עבודה 
טובים. ידיעת השפה העברית על בוריה וידיעה טובה של השפה האנגלית. כושר ביטוי, בכתב  ובעל פה, ברמה גבוהה.
יינתן יתרון להכרות עם התורה המקצועית ותחומי הפעילות של הארגון.

הערות

כל מקום בו מפורט תיאור התפקיד בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה וכן להפך.

ה​יום האחרון להגשת בקשות למכרז זה הוא: 10.11.2019

בקשות למכרז זה יש להפנות אל מכון פילת בכתובת Pilat_land@talent-sys.com באמצעות טופס שאלון למועמד.

על המועמדים לדאוג שבקשותיהם, בצירוף המסמכים הנדרשים בלבד (יחד עם תרגום מוסמך לעברית, אם הם ערוכים בשפה זרה) יגיעו למכון פילת  כאמור לעיל, לא יאוחר מהתאריך שנקבע. בקשות שתגענה לאחר התאריך האמור לא תובאנה בחשבון.​

קבצים להורדה

gov