מכרזי כוח אדם

 

 

 

מכרזי כוח אדם

​מודעות דרושים של רשות מקרקעי ישראל למשרות קבועות וזמניות ולמשרות סטודנטים, כולל שאלונים למילוי (למשרות הרלוונטיות), תנאי המכרזים וקישורים למודעות שהתפרסמו בעיתונים.

שימו לב: למכרזים בין-משרדיים רשאים להגיש מועמדות עובדי משרדי הממשלה ויחידות הסמך בלבד!​​

 
תוצאות 45-31 מתוך 313 תוצאות

מכרזי כוח אדם

סגור   |   06/02/2020
יועץ משפטי למרחב שמירה דרום במרחב דרום בבאר שבע
מכרזי כוח אדם   |   תאריך אחרון להגשה:16/02/2020
סגור   |   06/02/2020
מרכז בתחום כספים במרחב מרכז בתל אביב
מכרזי כוח אדם   |   תאריך אחרון להגשה:16/02/2020
סגור   |   03/02/2020
סטודנט/ית ללשכת מנהל רשות מקרקעי ישראל בירושלים
מכרזי כוח אדם   |   תאריך אחרון להגשה:12/02/2020
סגור   |   30/01/2020
עוזר ראשי משפטי במרחב צפון נוף הגליל (3 משרות)
מכרזי כוח אדם   |   תאריך אחרון להגשה:16/02/2020
סגור   |   30/01/2020
מרכז בכיר תכנון במרחב תל-אביב (משרת מילוי מקום)
מכרזי כוח אדם   |   תאריך אחרון להגשה:16/02/2020
סגור   |   07/01/2020
רכז/ת לשכה באגף הכספים במטה הרשות בירושלים
מכרזי כוח אדם   |   תאריך אחרון להגשה:15/01/2020
סגור   |   12/12/2019
סגן ראש צוות לקידום עסקות/שיווק במרחב מרכז בתל אביב
מכרזי כוח אדם   |   תאריך אחרון להגשה:23/12/2019
סגור   |   12/12/2019
מפקח במרחב שמירה במרחב ירושלים
מכרזי כוח אדם   |   תאריך אחרון להגשה:23/12/2019
סגור   |   11/12/2019
רכז/ת לשכה במטה הרשות בירושלים
מכרזי כוח אדם   |   תאריך אחרון להגשה:12/02/2020
סגור   |   04/12/2019
מקדם עסקות שיווק במרחב חיפה (מילוי מקום)
מכרזי כוח אדם   |   תאריך אחרון להגשה:15/12/2019
סגור   |   12/11/2019
סטודנט למרחב שמירה צפון בנוף הגליל
מכרזי כוח אדם   |   תאריך אחרון להגשה:07/12/2019
סגור   |   11/11/2019
נהג אזורי במרחב מרכז בתל אביב
מכרזי כוח אדם   |   תאריך אחרון להגשה:21/11/2019
סגור   |   06/11/2019
יועץ משפטי למרחב שירות במרחב חיפה (משרה זמנית)
מכרזי כוח אדם   |   תאריך אחרון להגשה:20/11/2019
סגור   |   04/11/2019
מנהל מחלקה לייעוץ משפטי – משרה זמנית, במרחב תל אביב
מכרזי כוח אדם   |   תאריך אחרון להגשה:14/11/2019
סגור   |   03/11/2019
סטודנט/ית לממונה על העמדת מידע ברשות מקרקעי ישראל בירושלים
מכרזי כוח אדם   |   תאריך אחרון להגשה:30/11/2019
gov