מנהלת לשכה במרחב עסקי תל אביב

המפרסם
מינהל ומשאבי אנוש
תאריך פרסום:
12/07/2018
תאריך אחרון להגשת מועמדות:
31/07/2018

 

 

פירוט התפקיד

מטרת התפקיד:  לנהל את הלשכה למתן סיוע מנהלתי למטה המרחב.

מדווח למנהל המרחב.

ממונה על רכזי הלשכה במרחב.

ארגון לוחות הזמנים: מתאם את לוח הזמנים של מנהל המרחב ושל נוספים לפי הגדרתו.

סיוע בדיונים: עריכה, איסוף וארגון של חומר לקראת הישיבות, סיוע מנהלתי לישיבה, רישום פרוטוקולים, אישורם, ותיוקם.

מעקב ביצוע: מעקב אחר ביצוע החלטות ע"י בעלי תפקידים במרחב.

טיפול בדואר: מנתב דואר המגיע ללשכה לגורמים המתאימים במרחב ועוקב אחר המענה, בהתאם לעניין.

תיוק: אחראי לתיוק ושמירה של חומר ומסמכים בעלי חשיבות.

מענה טלפוני: אחראי למענה הטלפוני בלשכת המרחב.

מבצע משימות נוספות בהתאם לדרישות מנהל המרחב.

ניתן לשלוח קורות חיים עד ליום 31.7.2018

כתובת למשלוח קורות חיים , dayat@land.gov.il

gov