מקדם עסקות /שיווק

מספר משרה
04/2017
תאריך פרסום:
13/03/2017
תאריך אחרון להגשת מועמדות:
22/03/2017

 

 

מטרת התפקיד:

לטפל בקידום עסקאות/פרויקטים לשיווק בשיתוף עם גורמים מקצועיים מסייעים.
מדווח לראש צוות לקידום עסקות/שיווק או לראש צוות בכיר לקידום עסקות/שיווק.
אחראי לטיפול בגיבוש עסקה/פרויקט שיווק בהתאם לנוהלי העבודה המתאימים לכל סוג עסקה/פרויקט שיווק.
מרכז חוות דעת מקצועיות לגבי העסקה/פרויקט השיווק משאר חברי הצוות: יועץ משפטי, מיפוי, תכנון, שמאי, מידע מקרקעין וכספים.
מציג את העסקה/פרויקט השיווק המתגבש לאישור ראש הצוות.
במסגרת הטיפול בפרוייקטי השיווק אחראי על הסרת חסמי שיווק בפרויקטים שבאחריותו. אחראי לקידום הפרויקטים שבאחריותו לשיווק החל ממעורבות בהליכי התכנון,
מעורבות בהליכי הפיתוח ועד לשיווק בפועל ומסייע בטיפול אגף השיווק בפרסום המכרזים שבאחריותו ובהמשך הטיפול לאחר הכרזת הזוכה.
מבצע פעולות נוספות בהתאם להוראות הממונים.

דרישות התפקיד:

השכלה: 12 שנות לימוד ותעודת בגרות. רצוי תואר ראשון ממוסד אקדמי מוכר (עדיפות בכלכלה, משפטים, אדריכלות, הנדסת תעשייה וניהול, מינהל עסקים).
לבעלי תואר אקדמי – ניסיון קודם ברשות מהווה יתרון.
דרישות נוספות: הכרה של הרשות, תפקידיה ודרכי פעולתה. יכולת תכנון פעילויות ומעקב אחר ביצוען. יכולת לתאם ולהפעיל עובדים מקצועיים. כושר ויכולת לאבחן, לזהות בעיות ופתרונות,
ליזום פעולות, ולהוביל שינויים. ידיעת השפה העברית על בוריה. כושר ביטוי, בכתב ובעל פה, ברמה גבוהה. יכולת עבודה מול קהל.
יינתן יתרון להיכרות עם התורה המקצועית ותחומי הפעילות של הארגון​

הערות:

בין יתר המטלות על נושא המשרה יהיה לתת תצהירים בבית משפט, לפי הוראות הממונה, בכלל ובנושאים הקשורים בתפקיד או לניהול הקרקע בתחום העיסוק, בפרט.
כל מקום בו מפורט תיאור התפקיד בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה וכן להפך.
העובד שייבחר במכרז ישובץ לאחד מצוותי העסקות או השיווק בהתאם להחלטת מנהל המרחב.

מועד אחרון להגשת מועמדות: 22.3.2017

בקשות למכרז זה יש להפנות אל מכון פילת לכתובת  Pilat_land@talent-sys.com   באמצעות טופס שאלון למועמד.

על המועמדים לדאוג שבקשותיהם, בצירוף המסמכים הנדרשים בלבד (יחד עם תרגום מוסמך לעברית,
אם הם ערוכים בשפה זרה) יגיעו למכון פילת כאמור לעיל, לא יאוחר מהתאריך שנקבע. בקשות שתגענה לאחר התאריך האמור לא תובאנה בחשבון.

קבצים להורדה

gov