תכנון

 

 

תוכניות מתאר ארציות

​​​​​​​​​​​​​​​​​המידע על תוכניות מתאר ארציות ומחוזיות מוגש כשירות לציבור ומתבסס על מאגר הנתונים של מי​נהל התכנון

 להצגת כל השינויים בתוכנית המתאר לחצו בטבלה על הסימןפלוס​​​​​​​​

 
gov