תכנון

 

 

DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=10DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=11DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=13DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=28DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=3DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=25DispForm.aspx

תוכניות מתאר ארציות

​​​​​​​​​​​​​​​​​המידע על תוכניות מתאר ארציות ומחוזיות מוגש כשירות לציבור ומתבסס על מאגר הנתונים של מי​נהל התכנון

 להצגת כל השינויים בתוכנית המתאר לחצו בטבלה על הסימןפלוס​​​​​​​​