מערכת מידע גיאוגרפי - ממ"ג

​​​​​​​​​​​באתר המפות הממשלתי יש 6 שכבות של מידע גיאוגרפי, שמקורן ברשות מקרקעי ישראל:

  • מחוזות

  • מכרזי מקרקעין - גבולות

  • מכרזי מקרקעין - מגרשים

  • תוכניות בניין עיר - גבולות

  • תוכניות בניין עיר - מגרשים

  • עתודות קרקע 

שכבות המידע של רשות מקרקעי ישראל

אתר המפות הממשלתי

באדיבות המרכז למיפוי ישראל

אתר המפות הממשלתי 

 
gov