תכנון

 

 

DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=13DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=10DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=11DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=28DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=3DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=25DispForm.aspx

איתור תוכניות (תב"ע)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 

 הבהרה

  1. קבצי הממ"ג אינם מהווים אסמכתא לקביעת גבולות.

  2. תשריטי חלוקה המצורפים בנספחים, אינם חלק ממסמכי התוכנית​ וניתנים כשירות לציבור בלבד. לקבלת המידע המלא והמעודכן יש לפנות לוועדה המקומית לתכנון ובניה הרלוונטית.​

 טבלת תרגום יעודי קרקע של רשות מקרקעי ישראל (רמ"י)

בתוכניות המוצגות באתר האינטרנט של רמ"י יעודי הקרקע של תאי השטח והמגרשים מוצגים על פי קודים ומאפיינים שנקבעו ברמ"י. הטבלה מציגה תרגום של קודי היעוד ברמ"י וקוד ייעוד מבא"ת תואם.
מאחר ומספר הייעודים ברמ"י רב יותר ממספר ייעודי מבא"ת, לא לכל יעוד רמ"י קיים קוד מבא"ת תואם. ​

gov