הסכמי הגג

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​בהתאם להחלטת ממשלה דר/29 מס' 768 מיום 29.09.2013 חותמים רשות מקרקעי ישראל, משרד האוצר ומשרד הבינוי והשיכון על הסכמי הגג בהיקף של עשרות אלפי יח"ד בכל רחבי הארץ.

הסכמי הגג מבטיחים את שיווקן של אלפי יח"ד למגורים בלוח זמנים מהיר ובאיגום משאבים ממשלתי אשר יאיץ את התפתחות הערים וצמיחתן.

יתרונות הסכמי הגג:

 • מתן היתרי בניי​ה ליזמים בזמן קצוב וקצר.

 • לוח זמנים מדויק לשיווק ולקידום כל שלב בפרויקט.

 • מתן אמצעים וגיבוי ממשלתי לרשות המקומית להקמת שכונות בנות אלפי יחידות דיור.

 • קיצור דרמטי של משך פיתוח השכונות החדשות והקמתן, כך ששיווק הקרקעות יהפוך תוך זמן קצר לשכונות
  מגורים הנהנות מתשתיות מפותחות, ממוסדות חינוך, מפארקים ומנגישות תחבורתית.

מרכיבי הפיתוח:

המדינה באמצעות המשרדים הרלוונטיים, תעמיד מראש תקציב עבור מרכיבי הפיתוח וקדמי המימון הנדרשים:

 1. תשתיות העל - תשתיות הנדרשות לתוכנית כולה, לרבות דרכים ראשיות, מחלפים, מערכות מים וניקוז, 
  מערכות ביוב אזוריות, תיעול, תחנות שאיבה ועוד.

 2. תשתיות צמודות – עבודות פיתוח הקשורות ישירות לפיתוח השטחים במסגרת תוכניות בניין עיר, 
  לרבות מגרשים ציבוריים בתחום התוכנית, סלילת כבישים, מדרכות ושבילים, התקנה וחיבור של קווי ביוב למערכת האזורית, ניקוז ותיעול מים, קווי תאורה ופיתוח סביבתי משלים.

 3. מבני ציבור חובה – מוסדות החינוך על כל סוגיהם ולפי אוכלוסיית היעד שלהם בהתאם לנהלי משרד החינוך.

 4. מוסדות ציבור – מוסדות שירות קהילתיים ציבוריים לכל מתחם בתחום התוכנית, כגון: 
  מעונות יום, מתנ"סים, בתי כנסת ומקוואות.

סיכום

מסגרת הסכמי הגג מייצרת וודאות תקציבית עבור הרשות המקומית בכל האמור בתשתיות ומסודות הציבור הנדרשות בעיר. כך שבעת האכלוס יהיו אלה ערוכים לשימוש הציבור. 


החלטות ממשלה רלוונטיות:

החלטה מספר דר/29 מיום 29.09.2013: "הסכמי ג​ג עם רשויות מקומיות לטובת הסרת חסמי שיווק ופיתוח"

החלטה מספר דר/38 מיום 17.02.2014: תקצוב מוסדות חינוך במסגרת הסכמי גג עם רשויות מקומיות

החלטה מספר דר/44 מיום 24.03.2014:  "מנגנון תמרוץ רשויות מקומיות למתן היתרי בניה"

החלטה מספר דר/46 מיום 24.03.2014: "הסכמי גג עם רשויות מקומיות לטובת הסרת חסמי שיווק ופיתוח - תיקון החלטת ממשלה"

החלטה מספר דר/45 מיום 04.01.2016: "חתימת הסכמי הגג עם רשויות מקומיות לשנים 2016-17"

החלטה מספר דר/129 מיום 26.01.2017: "חתימת הסכמי גג עם רשויות מקומיות בשנים 2017-2016 - תיקון החלטת ממשלה"

החלטה מספר דר/146 מיום 31.08.2017: חתימת הסכמי גג עם רשויות מקומיות בשנים 2017-2016 - תיקון החלטת ממשלה

החלטה מספר דר/147 מיום 31.08.2017: הסכמי גג עם רשויות מקומיות לטובת הסרת חסמי שיווק ופיתוח - תיקון החלטת ממשלה

החלטה מספר דר/167 מיום 15.12.2017: "חתימת הסכמי גג עם רשויות מקומיות בשנים 2018-2016 - תיקון החלטת ממשלה"

​​

סעיפים רלוונטים בקובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל​:

סעיפים 3.2​, 3.3, 3.5

 

 

 

DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/MoviesList/DispForm.aspx?ID=14DispForm.aspx

הסכמי גג חתומים

על פי התכנון של רשות מקרקעי ישראל הסכמי הגג יצאו לפועל ברשויות הבאות:

|
הסכם גג - קרית גת תאריך חתימה: נובמבר 2013 היקף יח"ד לשיווק: 6,442
פרויקטים: כרמי גת מכרזים: ים/8/2017
11/ים/2017
114/ים/2017
תב"ע: 1/140/02/9
2/140/02/9
3/140/03/9
4/140/03/9
הסכם גג - מודיעין תאריך חתימה: ינואר 2014 היקף יח"ד לשיווק: 11,804​
פרויקטים: מתחם N
מע"ר
מתחם P
מתחם L
מכרזים: 4/2017/מר
7/2017/מר
תב"ע: מד/1/9
420-0138651 (מד/8/23)​
420-0241646 (מד/11)
מד/10
הסכם גג - קרית ביאליק תאריך חתימה: ינואר 2014 היקף יח"ד לשיווק: 7,253​
פרויקטים: נאות אפק
כפר ביאליק דרום
רחבת גבעת הרקפות​
מכרזים: 378/2016/חי
379/2016/חי
380/2016/חי
תב"ע: ק/4​25
זב/173
304-0094631
הסכם גג - ראש העין תאריך חתימה: פברואר 2014 היקף יח"ד לשיווק: 9,436​
פרויקטים: מתחם A
מתחם C
מתחם D
מתחם E
מתחם F
מכרזים: 311/2015/מר תב"ע: רנ/26​5/א
רנ/2​50/א
הסכם גג - ראשון לציון תאריך חתימה: נובמבר 2014 היקף יח"ד לשיווק: 16,393
פרויקטים: נחלת מערב
מזרח רקפות
צריפין - מתחם מס' 4
צריפין מתחם 5
צריפין מתחם 6
נחלת צפון א'
נחלת צפון ב'
נחלת עילית
פארק באגם
חלום ראשון
נחלת קיבוץ ו'
מכרזים: מר/353/2016
95/2017/מר
תב"ע: רצ/מק/3/59/1
413-0133843
413-0180570
413-0163493
רצ/8/21/1
רצ/19/22/1
הסכם גג - רמלה תאריך חתימה: יולי 2015 היקף יח"ד לשיווק: 7,483
פרויקטים: מערב
מתחם מכבי
ג'ואריש (ישרש)
מע"ר
גן חק"ל ב'
שופטים צפון
מתחם שוק יום ד' (תוספת)
השלמה למתחם מטע הזיתים
שכונת האצטדיון
מכרזים: מר/375/2016
49/2017/מר
תב"ע: לה/6/170
לה/1100
לה/3/170
לה/188
לה/16/1000
לה/במ/172
הסכם גג - אשקלון תאריך חתימה: אוקטובר 2015 היקף יח"ד לשיווק: 31,791
פרויקטים: ​מ-8  "הבלוט"
מ' 7 - א+ב
המתנחלים
חישתיל​​
אגמים מזרח
ת/4
אשקלון מזרח
מכרזים: 311/2016/ים תב"ע: תמל/1006
604-0168252
הסכם גג - באר שבע תאריך חתימה: אוקטובר 2015 היקף יח"ד לשיווק: 18,140
פרויקטים: נווה מנחם
שלב א' ו- ב'
מבואה מערבית
מתחם האצטדיון
פלח 5 נווה זאב
רמות אצבעות
פרויקט רגר
מבואה צפונית
שכונת הפארק
מכרזים: 396/2016/בש תב"ע: 605-0225284
הסכם גג - הרצליה תאריך חתימה: ינואר 2016 היקף יח"ד לשיווק: 7,443
פרויקטים: "גליל ים" 
אפולוניה
'משולש תחבורתי'
תב"ע: 504-0251637
הסכם גג - נתניה תאריך חתימה: אפריל 2016 היקף יח"ד לשיווק: 12,288
פרויקטים: מזבלה
אגם 3
נת/542
עין התכלת
הבננה
דרום השרון
עמליה
רצועת ​האמצע
חבצלת
מרכז הקונגרסים
אצטדיון
נת/545/א
פארק נטר
ברכת חנון
מכרזים: 101/2017/מר
238/2017/מר
364/2016/מר
תב"ע: נת/14/537/א
הסכם גג - יבנה תאריך חתימה: אוגוסט 2016 היקף יח"ד לשיווק: ​12,699
פרויקטים: מתחם A
אות שמיר​
יבנה שורק
מע"ר יבנה
מרגלות תל יבנה
מכרזים: מר/139/2016​ ​​
מר/140/2016
מר/228/2016
מר/229/2016​
מר/243/2016​
תב"ע: בר/274
1/255/יב
מח/261
יב/15/129
יב/9/176
הסכם גג - טירת הכרמל תאריך חתימה: ספטמבר 2016 היקף יח"ד לשיווק: 10,160
פרויקטים: גלי כרמל
דרום - ז'בוטינסקי/הפרחים
מתחם החותרים
מורדות מזרחיים
מתחם תע"ש
מכרזים: 123/2018/חי ​​ תב"ע: מכ/518
מכ/518א'
מכ/448
מכ/582
הסכם גג - עפולה תאריך חתימה: ספטמבר 2016 היקף יח"ד לשיווק: 10,496​​
פרויקטים: מול העמק
בי"הס החקלאי ניר העמק ואזור תעשיייה מרחביה
כפר הילדים
מתחם המשטרה
יתרת C1
מתחם התחנה
B1, B2
מכרזים: צפ/281/2016 תב"ע: ג/17000
תמל/1021
215-042685
עפ/מק/2/20010
תת"ל 13/6/2
עפ/מק/6/12567
הסכם גג - מעלות תאריך חתימה: פברואר 2017 היקף יח"ד לשיווק: 5,545​​
פרויקטים: נוף האגם - אילנות ב'
כזיב
מעלה הבנים ב'
יפה נוף
אז"ת משותף עם כפר ורדים
תרשיחא צפון
שכ' צוריאל
אגם מונפורט (רה-תכנון)
עמק היזתים
דבשייה
שכ' אסיינדה
גבעת האירוסים
תרשיחא דרום
גבעת תע"ש
מכרזים: 253/2017/צפ
צפ/135/2017
תב"ע: ג/20463
223-0266288
ג/21386
ג/10352
ג/21618
ג/5549
תמל/1057
252-0350884
ג/20395
מק/מב/2507
הסכם גג - אופקים תאריך חתימה: פברואר 2017 היקף יח"ד לשיווק: 14,436​​
פרויקטים: רמת שקד
קרית מנחם
שכונת הפארק (דימרי)
חורשת נוח
אופקים חדשים
רמב"ם
מכרזים: 56/2017/בש
88/2017/בש
94/2017/בש
תב"ע: 128/03/23
23/במ/37
126/03/23
תמל/1027
תמל/1034
138/102/03/23
הסכם גג - אילת תאריך חתימה: מרץ 2017 היקף יח"ד לשיווק: 18,372
פרויקטים: שחמון רובע 11 - יתרה לשיווק
שחמון רובע 2
שיפולי ההר (עוטף הגולף/פלח 1)
הרודד פלח 2
הרודד פלח 3
הרודד פלח 4
שדה התעופה המתפנה- חלק צפוני
בריכות המלח (מפוצל לשתי תכניות)
שדה התעופה המתפנה- חלק דרומי
הלגונה המזרחית
מתחם הגולף
מכרזים: 148/2017/בש
149/2017/בש
229/2017/בש
תב"ע: 223/03/2
222/03/2
602-0453795
109/101/02/2
602-0251942
53/114/03/2
255/03/2
הסכם גג - בית שמש תאריך חתימה: אפריל 2017 היקף יח"ד לשיווק: 17,000
הסכם גג - אור יהודה תאריך חתימה: אפריל 2017 היקף יח"ד לשיווק: 5,020
פרויקטים: פרדס בחסכון
א.ת. דרומי חדש
נווה סביון מערב
שכונת פארק אילון
מכרזים: 320/2017/תא
125/2017/תא
תב"ע: תמל/1005
מאא/205
תמל/1046
הסכם גג - עכו תאריך חתימה: מאי 2017 היקף יח"ד לשיווק: 17,780
פרויקטים: אינפילים
צפון הכרם ג'
אגרוף דרום
נחלת אשר
אמת המים
כניסה דרומית
חוף צפוני
ברבור ואזור התעשייה
מכרזים: תב"ע: 213-023312
ג/17856
הסכם גג - לוד תאריך חתימה: מאי 2017 היקף יח"ד לשיווק: 17,000
הסכם גג - באר יעקב תאריך חתימה: מאי 2017 היקף יח"ד לשיווק: 11,600
פרויקטים: מתחם 1
מתחם 2
מתחם 3
מתחם 7ב
מתחם 8
מתחם יב
תלמים
מכרזים: 335/2017/מ
336/2017/מר
תב"ע: תמל/1018
תמל/1019
499-0241307
499-0208322
455-0342071
תמל/1037
455-0202713
הסכם גג - אשדוד תאריך חתימה: אוגוסט 2017 היקף יח"ד לשיווק: 38,789
הסכם גג - מגדל העמק תאריך חתימה: אוגוסט 2017 היקף יח"ד לשיווק: 5,628
פרויקטים: מצפה העמק א' (יפה נוף)
מצפה העמק ב'
קרית רבין ב' (מערבית א')
מכרזים: 294/2017/צפ
295/2017/צפ
297/2017/צפ
תב"ע: ג/9209
ג/10176
ג/21243
הסכם גג - דימונה תאריך חתימה: ספטמבר 2017 היקף יח"ד לשיווק: 26,222
הסכם גג - נהריה תאריך חתימה: ספטמבר 2017 היקף יח"ד לשיווק: 8,373
פרויקטים: צפון מזרח דרום
צפון מזרח צפון
סער 1
סער 2
האצטדיון
אזור תעסוקה "שעל"
מתחם בן עמי
מכרזים: 66/2018/חי
375/2017/חי
תב"ע: ג/נה/מק/109
ג/נה/מק/124
תמ"ל 1013
ג/1028
הסכם גג - נתיבות תאריך חתימה: דצמבר 2017 היקף יח"ד לשיווק: 13,103
פרויקטים: נווה שרון
נווה שרון - הרחבה
נתיבות מערב ב'
מתחם 13-14 - "רמות יורם"
מתחם 15-16 - "מעלות הנחל"
מתחם 10
נתיב המעלה
תב"ע: 135/03/22
תמל/1050
תמל/1040
תמל/1051
10/112/03/22
הסכם גג - חיפה תאריך חתימה: מרץ 2018 היקף יח"ד לשיווק: 15,623
פרויקטים: מחלף צומת מת"מ
סלילת כביש 11 + מטרונית
חיבור לכרמל
גשרי הולכי רגל למתחם תע"שולים
חזית הים
שצ"פ חזית הים - בת גלים
הסכם גג - ירושלים תאריך חתימה: מרץ 2019 היקף יח"ד לשיווק: כ- 14,500
פרויקטים: ירמיהו
מורדות ארנונה
קירוי בגין
רכס לבן
פי גלילות
גט"י פסגת זאב
שערי צדק הישן
רשות השידור
חוות הנוער הציוני
אינפילים
משואה צפון
ואדי רוממה
מכרזים: ים/68/2019
ים/324/2018
ים/325/2018
167/2019/ים
66/2019/ים
תב"ע: 6086
151-0053751
101-0293761
101-0387449
101-0099218
64043345א
101-0195875
6087
101-0250563
בהכנה
בהכנה
בהכנה
סך הכל כ- 319,150

מפת הסכמי הגג

מפת הסכמי הגג eilat 18372 ofakim 14436 dimona 26222 beer sheva 18140 netivot 13103 ashdod 38789 ashkelon 31791 yavne 12699 kiryat gat 6442 migdal haemek 5628 afula 10496 ramla 7483 rishon lzion 16393 bet shemesh 17000 modiin 11804 lud 17000 rosh haain 9436 or yehuda 5020 beer yaakov 11600 herzelia 7443 netania 12288 tirat hakarmel 10160 haifa 15,623 naharia 8373 maalot 5545 ako 17780 kiryat bialik 7253 jerusalem 14500
gov