רשות מקרקעי ישראל

אזור אישי לשמאי

האזור לשמאי מאפשר לשמאים גישה למידע וביצוע פעולות בשירות עצמי ברמ"י באופן מקוון ומאובטח באמצעות מנגנון ההזדהות הממשלתי.
האזור לשמאי מאפשר לכם:

  •  לצפות בריכוז ההזמנות והשומות

  •  לשלוח טפסים/קבצים הרלוונטיים להזמנות השומה

  •  לבצע התכתבויות ובירורים מול הרשות

  •  לנהל את פעילותכם באמצעות טופס חכם לקליטת ערכים

  •  להוריד ולהעלות קבצים חיוניים

  • ביצוע מעקב באופן שוטף אחר הזמנות שומה ובירורים שנשלחו

לכניסה ולביצוע פעולות באזור לשמאי נדרש להירשם תחילה למערכת ההזדהות הממשלתית.

אם נכנסתם באמצעות כרטיס חכם, יש לוודא כי פרטי הדואר האלקטרוני והטלפון הנייד מעודכנים במערכת.

אזור אישי לשמאיאזור אישי לשמאי

 
gov