רשות מקרקעי ישראל

פניות מקוונות לרמ"י בערוץ הדיגיטל

לשירותכם יישום דיגיטלי לשליחת פניות בנושאים הקשורים לפעילות רשות מקרקעי ישראל.
ניתן לפנות בנושאים כגון העברת זכויות בנכס, אישור זכויות, משכנתאות, בעלות ורישום, מכרזי מקרקעין, הקצאה בפטור ממכרז, היוון, נהלים, שאלות כלליות, דיווח על חשד לעבירות מקרקעין ועוד.

  • בקשה לקבלת אישור זכויות או הודעה על "רישום זכויות בנכס" עבור נכסים במגזר העירוני המנוהלים ברמ"י ואינם רשומים בלשכת רישום המקרקעין (טאבו) יש להגיש באמצעות יישום בקשה לאישור זכויות.

  • לא ניתן להגיש ביישום זה בקשה לרישום או לביטול צווים שיפוטיים, אלא בעמדות קבלת מסמכים.

  • מסמכי בית משותף ניתן להגיש אך ורק בדואר או בעמדות המודיעין במרחבי רמ"י, ולא באמצעות יישום פניות בדיגיטל.

  • ניתן לצרף קבצים לפנייתכם, אך לצורך ביצוע פעולות בנכס עליכם להעביר לרמ"י את הטפסים המקוריים.

  • אם יש לכם נכס הרשום ברמ"י, יש למלא את מספר התיק ופרטי הנכס במקום המיועד לכך.

  • מכתבי תשובה שיש בהם מידע פרטי לפי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, יישלחו בדואר ויימסרו רק לבעלי הזכויות או לבאי כוחם.

  • ניתן להגיש מסמכים גם בעמדות המודיעין במרחבי רמ"י. כמו כן, ניתן בתיאום מראש לקבל מסמכים בעמדות המודיעין.

 
לטיפול מהיר ויעיל בפנייה, פנו אלינו דרך האזור האישי (רמיטק שלי)/האזור למייצג (מומלץ!)
לקוח פרטי - פנייה מזוהה באמצעות האזור האישי (מומלץ)לקוח פרטי - פנייה מזוהה באמצעות האזור האישי (מומלץ)מייצג - פנייה מזוהה באמצעות האזור האישי(מומלץ)מייצג - פנייה מזוהה באמצעות האזור האישי(מומלץ)

ניתן לפנות אלינו גם בדרכים הבאות(לא מומלץ):
לקוח פרטי - פנייה ללא אמצעי הזדהות ממשלתיתלקוח פרטי - פנייה ללא אמצעי הזדהות ממשלתיתלקוח עסקי/מייצג - פנייה ללא אמצעי הזדהות ממשלתיתלקוח עסקי/מייצג - פנייה ללא אמצעי הזדהות ממשלתית
gov