רשות מקרקעי ישראל

 

 

DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=10DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=11DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=13DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=2DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=3DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=21DispForm.aspx

פניות הציבור

​​​​​​​​​​​גולשים יקרים,

לשירותכם טופ​ס מקוון לשליחת פניות בנושאים הקשורים לפעילות רשות מקרקעי ישראל (רמ"י).

תוכלו לפנות בנושאים כגון העברת זכויות בנכס, אישור זכויות, משכנתאות, בעלות ורישום, מכרזי מקרקעין, היוון, נהלים, פניות בנוגע לאתר, שאלות כלליות ועוד. לפניות בנושא חשד לעבירות מקרקעין​.

 

לתשומת לבכם,

  • ניתן לצרף קבצים לפנייתכם, אך לצורך ביצוע פעולות בנכס עליכם להעביר לרמ"י את הטפסים המקוריים.

  • אם יש לכם נכס הרשום ברמ"י, אנא מלאו את מספר התיק ופרטי הנכס במקום המיועד לכך לצורך זירוז הטיפול בפנייתכם.

  • ניתן לפנות למוקד ה​טלפוני​ בכל נושא בטלפון *5575 / 03-9533333 או בצ​'אט.

  • מכתבי תשובה שיש בהם מידע פרטי לפי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, יישלחו בדואר ויימסרו רק לבעלי הזכויות או לבאי כוחם.

 

טופס מקוון לטופס פניות הציבור

טופס מקוון לפניות בנושא חשד ל​עבירות מקרקעין​​

 
gov