מפת האתר | פניות בדיגיטל |זימון תור | 5575* אזור למייצגאזור אישי למייצג אזור אישיאזור אישי

רשות מקרקעי ישראל

 

 

DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=22DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=10DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=11DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=13DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=23DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=26DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=3DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=21DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=25DispForm.aspx

קבלת מידע על נכס

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​הסבר

  • באמצעות יישום זה ניתן לקבל פלט מחשב הכולל מידע על נכסי מגורים שבניהול רשות מקרקעי ישראל (רמ"י), למעט נחלות, משקי עזר ונכסים במרחב יהודה ושומרון.

  • הטיפול בבקשה כרוך בתשלום אגרה בסך 12 ש"ח. ביצוע התשלום ביישום המקוון אפשרי בכרטיס אשראי בלבד.

  • מובהר בזאת כי בשונה מ"אישור זכויות" רשמי, פלט מחשב שהופק ממאגר המידע של רמ"י אינו מהווה ראיה לתוכנו, ולא ניתן להסתמך עליו כבעל תוקף משפטי מחייב, שכן הוא לא נחתם על ידי גורם מורשה מטעם רמ"י, ותיק הזכויות המנוהל ברמ"י לא נבדק באופן פרטני נכון למועד הגשת ​הבקשה.

  • מידע מפורט מצוי בדף ה​מידע "בקשה לקבלת אישור זכויות / הודעה על רישום זכויות בנכס / פלט מידע".

 

הגשת הבקשה  

 
להגשת הבקשה יש לבחור שם יישוב:
שם יישוב:
gov