רשות מקרקעי ישראל

 

 

DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=13DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=10DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=11DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=22DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=23DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=26DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=28DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=3DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=25DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=21DispForm.aspx

 

 

DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=13DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=10DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=11DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=22DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=23DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=26DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=28DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=3DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=25DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=21DispForm.aspx

קבלת מידע על נכס

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​הסבר

  • באמצעות יישום זה ניתן לקבל פלט מחשב הכולל מידע על נכסי מגורים שבניהול רשות מקרקעי ישראל (רמ"י), למעט נחלות, משקי עזר ונכסים במרחב יהודה ושומרון.

  • הטיפול בבקשה כרוך בתשלום אגרה בסך 12 ש"ח. ביצוע התשלום ביישום המקוון אפשרי בכרטיס אשראי בלבד.

  • מובהר בזאת כי בשונה מ"אישור זכויות" רשמי, פלט מחשב שהופק ממאגר המידע של רמ"י אינו מהווה ראיה לתוכנו, ולא ניתן להסתמך עליו כבעל תוקף משפטי מחייב, שכן הוא לא נחתם על ידי גורם מורשה מטעם רמ"י, ותיק הזכויות המנוהל ברמ"י לא נבדק באופן פרטני נכון למועד הגשת ​הבקשה.

  • מידע מפורט מצוי בדף ה​מידע "בקשה לקבלת אישור זכויות / הודעה על רישום זכויות בנכס / פלט מידע".

 

הגשת הבקשה  

  • לצורך הגשת הבקשה יש לבצע תחילה רישום לאזור האישי. לתשומת לבך, הרישום לאזור האישי דורש ביצוע תהליך הזדהות קצר במערכת ההזדהות הממשלתית. לאחר ביצוע הרישום המערכת תאתר עבורך את הנכסים שברשותך באופן אוטומטי, וניתן יהיה לבצע את הפעולה המבוקשת בנכסים אלה.

  • למזדהים עם כרטיס חכם: על מנת לעשות שימוש באזור האישי יש להירשם אל מערכת ההזדהות הממשלתית גם בעת שימוש בכרטיס. אם נרשמת בעבר, יש להיכנס להזדהות הממשלתית ולוודא כי קיימים פרטי אימייל וטלפון. אם נתקלת בבעיה בעת תהליך זה, ניתן לפנות לתמיכה בטלפון: 08-6863100/1299, או במייל: moked@mail.gov.il.

דף מידע לנכס

 
gov