רשות מקרקעי ישראל

פניות בדיגיטל - דף אינו פעיל זמנית

היישום אינו פעיל זמנית.
בשלב זה ניתן לפנות/להירשם באמצעות האזור האישי (רמיטק שלי)/האזור למייצג.

 
לקבלת מענה מהיר ויעיל - פנו אלינו דרך האזור האישי/האזור למייצג:
לקוח פרטי - פנייה מזוהה באמצעות האזור האישי (מומלץ)לקוח פרטי - פנייה מזוהה באמצעות האזור האישי (מומלץ)מייצג - פנייה מזוהה באמצעות האזור האישי(מומלץ)מייצג - פנייה מזוהה באמצעות האזור האישי(מומלץ)
gov