רשות מקרקעי ישראל

פניות בדיגיטל דרך האזור האישי (רמיטק שלי)

לקבלת מענה מהיר ויעיל - פנו אלינו דרך האזור האישי/האזור למייצג:
לקוח פרטי - פנייה מזוהה באמצעות האזור האישי (מומלץ)לקוח פרטי - פנייה מזוהה באמצעות האזור האישי (מומלץ)מייצג - פנייה מזוהה באמצעות האזור האישי(מומלץ)מייצג - פנייה מזוהה באמצעות האזור האישי(מומלץ)

ניתן לפנות אלינו גם בדרכים הבאות(לא מומלץ):
שימו לב: פנייה ללא אמצעי הזדהות עלולה לעכב את משך הטיפול!
לקוח פרטי - פנייה ללא אמצעי הזדהות ממשלתיתלקוח פרטי - פנייה ללא אמצעי הזדהות ממשלתיתלקוח עסקי/מייצג - פנייה ללא אמצעי הזדהות ממשלתיתלקוח עסקי/מייצג - פנייה ללא אמצעי הזדהות ממשלתית
gov