​​
הנחיות עבודת רשות מקרקעי ישראל במתכונת חירום ​​
הודעת רשות מקרקעי ישראל בדבר דחיית מועדי תשלום

נגיף הקורונה - הודעת רשות מקרקעי ישראל מספר 2 - דחיית מועדי תשלום

24/03/2020

נוכח מגפת הקורונה עמה מתמודד המשק בימים אלו, החליטה רשות מקרקעי ישראל (להלן: "הרשות") לסייע בידי הציבור ולדחות את מועדי התשלום הקבועים בשוברים שהונפקו וזאת בכפוף ובהתאם למפורט להלן

המשך לקריאה נוספת

נגיף הקורונה - הודעת רשות מקרקעי ישראל מספר 1 - מעבר פעילות למתכונת חירום

בהתאם להנחיות משרד הבריאות, החל מיום 18.3.2020 ועד להודעה חדשה לא תתקיים קבלת קהל במשרדי רשות מקרקעי ישראל.
משרדי הרשות יפעלו במתכונת חירום בלבד.
ייעשה מאמץ ליתן מענה לבקשות בעניין אישור זכויות, התחייבות לרישום משכנתא, חתימת חוזים והעברת זכויות – בנושאים האמורים וכן בנושאים דחופים אחרים (שאינם סובלים דיחוי), ניתן לפנות או להעביר מסמכים באמצעות יישום פניות הציבור
המשך לקריאה נוספת

הודעות הדוברת

לכל ההודעות

שדה דב  

רמיטק ​

gov