יישום מקוון לאכלוס משתכנים - פירוט התהליך

​1. רכישת "כרטיס חכם" מאחת החברות המספקות אותו. אנא ודאו כי הונפק לכם כרטיס הנושא מספר ח"פ של הקבלן / מספר ת"ז של היזם הרשום כבעל זכויות בנכס במשרדי רמ"י.

2. רישום חד פעמי לייש​ום הורדת קבצים באתר רמ"י לצורך צפייה והדפסת חוזי החכירה למשתכנים בתהליך המקוון.

3. הגשת בקשה באמצעות מילוי טופס בקשה לאכלוס משתכנים וסריקת כל מסמכי החובה.

במקביל יש לשלוח את המסמכים המקוריים.

4. בחינת הבקשה ברמ"י ומתן אישור או דחייה בדוא"ל תוך 7 ימי עבודה.

5. דיווח על פרטי מבנה, דירות ומשתכנים בטופס המקוון.

6. קבלת אישור רמ"י להפקת החוזים בכפוף להמצאת מסמכי החובה המקוריים לרמ"י תוך 7 ימי עבודה.

7. כניסה ליישום הורדת קבצים (שתתאפשר רק לאחר רישום חד פעמי) דרך הקישור בדוא"ל שיתקבל או לחלופין דרך האתר, לצורך הדפסת החוזים (3 עותקים לדירה).

8. חתימת המשתכנים על החוזים והעברתם לרמ"י בצירוף מכת​בי שחרור/החרגה​ מטעם הגורם המלווה.

9. חתימת רמ"י על החוזים והחזרתם לחברה תוך 7 ימי עבודה.

קבצים להורדה