יישום מקוון לאכלוס משתכנים - הסבר על התהליך

​​​

 

כללי  

במסגרת ה​​​​רפורמה ברשות מקרקעי ישראל (רמ"י) משיקה רמ"י יישום מקוון להליך אכלוס משתכנים אל מול ציבור הקבלנים.  ההליך יקצר משמעותית את פרק הזמן הדרוש לחתימת חוזי חכירה פרטניים עם המשתכנים.
לטופס הגשת בקשה לתחילת התהליך

החידושים העיקריים בתהליך המקוון  

  • יצירת תקשורת זמינה, מהירה ויעילה בין הקבלנים לרמ"י, תוך התחייבות לעמידה בלוחות זמנים קצרים וברורים.

  • סריקת מסמכים ישירות לתיק רמ"י ומילוי הטפסים הדרושים להנפקת חוזי חכירה למשתכנים באופן מקוון על ידי הקבלן - טופס בקשה לאכלוס וטופס פרטי מבנה דירות ומשתכנים. לפירוט התהליך המקוון.

  • ביצוע תהליך האכלוס כולו לפני קבלת מכתבי החרגה/שחרור מטעם הגורם המלווה - המכתב יידרש רק עם הגשת החוזים לחתימת רמ"י, לאחר שכל הנתונים נקלטו במערכות המידע, ונחתמו החוזים על ידי המשתכנים.

  • הגשת תצהיר על מועדי סיום בניית "שלד" וגג בעת הגשת הבקשה.​​​​​

לתשומת לבכם  

1. התנאים המקדימים לשימוש ביישום המקוון:

  • רכישת "כרטיס חכם" מאחת החברות המספקות אותואנא ודאו כי הונפק לכם כרטיס הנושא מספר ח"פ של הקבלן / מספר ת"ז של היזם הרשום כבעל זכויות בנכס במשרדי רשות מקרקעי ישראל.

  • רישום חד פעמי ליישום הו​רדת ​קבצים באתר הרשות לצורך צפייה והדפסת חוזי החכירה למשתכנים בתהליך המקוון. ניתן לבצע את הרישום מיד עם קבלת אישור הרשות על קליטת טופס בקשה לאכלוס.

2. מלבד סריקת המסמכים, יש להעביר את המסמכים המקוריים המפורטים בסעיף 1 בתהליך המקוון. בדואר או במסירה במרחבי הרשות.  

לנוחותכם, הרחבנו את שעות קבלת הקהל למסירת המסמכים במרחבים בעמדות מודיעין וקבלת מסמכים. אישור רמ"י להפקת החוזים יינתן בכפוף להמצאת מסמכי החובה המקוריים.

3. יישום זה נועד לתהליך אכלוס חדש. אם אתם כבר מצויים בתהליך אכלוס - יהיה עליכם להשלים את התהליך הקיים במת​כונת הקודמת.

  • לסיוע טכני בכל שלבי התהליך המקוון, יש לפנות לטל' 073-3429900 ​​

  • לבירורים/שאלות בנוגע לתהליך העבודה החדש, יש לפנות למוקד הטלפוני *5575 / 03-9533333

קבצים להורדה

gov