יישום מקוון לאכלוס משתכנים

כללי  

רשות מקרקעי ישראל השיקה יישום מקוון להליך אכלוס משתכנים עבור ציבור הקבלנים. 

ההליך יקצר במידה משמעותית את פרק הזמן הדרוש לחתימת חוזי חכירה פרטניים עם המשתכנים. ​​

שאלות נפוצות

תוצאות 19-1 מתוך 19 תוצאות
  מה צריך לעשות כדי להשתמש ביישום המקוון לאכלוס משתכנים?

  ​​יש לרכוש כרטיס חכם הנושא מספר החברה הפרטית (ח"פ) של הקבלן או מס' תעודת הזהות של היזם הרשום כבעל זכויות בנכס במשרדי רשות מקרקעי ישראל.

  היכן ניתן לרכוש כרטיס חכם?

  ​ניתן לרכוש כרטיס חכם מאחת החברות הבאות:​ חברת "קומסיין", טל' 8770*, 03-6443620, או חברת "פרסונל איי. די.", טל' 03-7544666. ​

  האם ביישום אכלוס משתכנים ניתן להשתמש בכרטיס החכם של עורך דין המייצג את החברה?

  ​לא. יש להשתמש בכרטיס חכם הנושא מספר חברה פרטית (ח"פ) של החברה או במספר תעודת הזהות של היזם הרשום כבעל זכויות בנכס בלבד.

  האם ניתן לתקן טעות בדיווח באחד הטפסים ביישום לאכלוס משתכנים?

  לא, אך בגרסה הבאה יינתן לכך מענה. יש להעביר בקשות לתיקון לנציגי האכלוס במרחבים.

  האם ביישום אכלוס משתכנים ניתן לקלוט משתכן בעל מספר דרכון בלבד?

  ​לא. בגרסה הבאה יינתן לכך מענה. אם מדובר במשתכן הזכאי לעלות לישראל מכוח חוק השבות, יש להעביר לרמ"י תצהיר זכאות. אם מדובר במשתכן זר (שאינו זכאי לעלות לישראל) יש לצרף תצהיר זר בדבר מטרת רכישה.​

  האם ניתן להגיש טופס 4 כתחליף לתצהיר על מועדי סיום בניית "שלד" וגג?

  ​החל מיום 26.04.2017 יש להגיש תצהיר על מועדי סיום בניית "שלד" וגג בלבד. התצהיר המקורי יועבר לרשות תוך 7 ימי עבודה מיום הגשת הבקשה.המצאת מסמכי החובה המקוריים מהווה תנאי להמשך התהליך המקוון ולהפקת חוזים.​ 

  האם ביישום אכלוס משתכנים נדרשים מכתבי שחרור מהבנק לצורך התחלת התהליך?

  לא. מכתבי השחרור המקוריים יוגשו בצירוף חוזי החכירה שנחתמו על ידי המשתכנים.

  תוך כמה זמן יקבל מענה מי שהגיש טופס בקשה לאכלוס משתכנים באמצעות האתר?

  ​המענה יתקבל תוך 7 ימי עבודה. 

  בטופס המקוון לדיווח על פרטי הדירות והמשתכנים ביישום אכלוס משתכנים דווחו 7 צמידויות, אך בחוזה החכירה שהודפס נקלטו רק 4, כיצד ניתן להוסיף את 3 הצמידויות החסרות?

  ​​​יש להוסיפן בכתב יד במקום המיועד לכך בחוזה החכירה ולחתום לצדן.

  ביישום אכלוס משתכנים - אם נשלח טופס מקוון ולא התקבל מענה תוך 7 ימים, למי לפנות?

  ​הפנייה תועבר לבירור מול נציגי השירות של רשות מקרקעי ישראל.

  ביישום אכלוס משתכנים האם וכיצד חותמים על המסמכים המקוונים?

  יש לחתום על המסמכים בכתב יד ולסרוק את המסמכים החתומים.​

  ביישום אכלוס משתכנים לאחר הלחיצה על כפתור "שלח" התקבלה הודעה "אנא המתן..." שלא נסגרה, והטופס נשאר תקוע, מה לעשות?

  ​יש לסגור את הטופס ולנסות לדווח מחדש (מדובר בתקלה נדירה).

  האם ניתן להשתמש ביישום אכלוס משתכנים לצורך הפקת חוזים ללא הגשת טופס בקשה לאכלוס משתכנים?

  ​​אישור רשות מקרקעי ישראל להפקת החוזים יכול להינתן רק כאשר כל תהליך האכלוס התבצע באופן מקוון.

  מה לעשות ביישום אכלוס משתכנים אם לא ניתן לקלוט מספר מבנה הנושא מספר ואותיות (לדוגמה, a7, b7, c7 ). מה לעשות במקרה כזה?

  אם המבנה נושא מספר ואותיות, יש להחליף את האותיות במספרים עוקבים החל ב-1 (לדוגמה, 71, 72, 73). מומלץ שתשמרו במשרדכם קובץ טבלת המרה לקליטת משתכנים נוספים בעתיד.​

  ביישום אכלוס משתכנים כיצד יש לקלוט את שטח העסקה כאשר מדובר באכלוס משתכנים בבנייה צמודת קרקע?

  ​יש לקלוט את שטח העסקה כצמידות "שטח מגרש".

  כיצד יש לפעול ביישום אכלוס משתכנים אם ניתנו הרשאות לצפייה ולהורדת חוזים, אך לאחר הכניסה ליישום, לא ניתן להוריד את החוזים?

  ​לעתים ההגדרה של הורדת הקבצים בדפדפן חסומה. יש לשנות את הגדרות הדפדפן כך שיאפשרו הורדת קבצים (בדרך כלל מופיע תחת "הגדרות אבטחה").

  ביישום אכלוס משתכנים האם ניתן לשמור את הנתונים שהוקלדו בטופס המקוון טרם שליחתו?

  ​ניתן לשמור את הנתונים, ואף מומלץ לעשות כן לעתים קרובות.

  כיצד יש להזין בטופס המשתכנים מבנה המיועד למגורים ומשולב עם מסחר?

  לקליטת דירת מגורים יש לבחור בפרטי הדירה את הערך "סוג בנייה" – "בנייה רוויה".

  לקליטת יחידה מסחרית יש לבחור בפרטי הדירה את הערך "סוג בנייה" – "בנייה מסחרית".

  כיצד קבלן צריך לדווח על דירה שנמכרה במסגרת מכרז "מחיר למשתכן" או "מחיר מטרה"? בעת ביצוע "אכלוס משתכנים" ממוחשב?

  בעת קליטת פרטי הדירות בטופס המשתכנים יש לוודא שקיים סימון V ("כן") במענה לשאלה האם דירת מחיר למשתכן.

  לאחר מענה חיובי לשאלה הנ"ל, התנאים המיוחדים, הזהים לדירת "מחיר למשתכן" ולדירת "מחיר מטרה"  ישולבו בחוזי החכירה של המשתכנים, בהתאם לפרק משנה 4.7 בקובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל.