רשות מקרקעי ישראל

בקשה לאישור זכויות או הודעה על רישום זכות בנכס

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​הסבר

  • בקשה לקבלת אישו​ר זכויות או הודעה על "רישום זכויות בנכס" ביישום זה אפשרית עבור נכסים במגזר העירוני המנוהלים ברשות מקרקעי ישראל (רמ"י) ואינם רשומים בלשכת רישום המקרקעין (טאבו).

  • אם אינכם נמנים עם אוכלוסייה זו, עיינו בדף ה​מידע "בקשה לאישור זכויות"​ לבדיקת חלופות אחרות להגשת הבקשה.

  • הטיפול בבקשה כרוך בתשלום אגרה בסך 73 ש"ח. ביצוע התשלום ביישום המקוון אפשרי בכרטיס אשראי בלבד.

  • אם הנכס רשום בחברה משכנת, השירות בגין הפקת "הודעה על רישום זכויות בנכס" ניתן ללא תשלום.  

  • "אישור זכויות" או הודעה על רי​שום זכויות יישלחו בדואר רגיל לכתובת הנכס הרשומה ברמ"י כפי שתוצג במהלך מילוי הבקשה או בדואר רשום על שם בעל הזכויות לכתובת אח​רת שיבחר.

​​ 

הגשת הבקשה

  • לצורך הגשת הבקשה יש לבצע תחילה רישום לאזור האישי. לתשומת לבך, הרישום לאזור האישי דורש ביצוע תהליך הזדהות קצר במערכת ההזדהות הממשלתית. לאחר ביצוע הרישום המערכת תאתר עבורך את הנכסים שברשותך באופן אוטומטי, וניתן יהיה לבצע את הפעולה המבוקשת בנכסים אלה.

  • למזדהים עם כרטיס חכם: על מנת לעשות שימוש באזור האישי יש להירשם אל מערכת ההזדהות הממשלתית גם בעת שימוש בכרטיס. אם נרשמת בעבר, יש להיכנס להזדהות הממשלתית ולוודא כי קיימים פרטי אימייל וטלפון. אם נתקלת בבעיה בעת תהליך זה, ניתן לפנות לתמיכה בטלפון: 08-6863100/1299, או במייל: moked@mail.gov.il.


אישור זכויות

 
gov