רשות מקרקעי ישראל

 

 

DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=10DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=11DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=13DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=26DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=28DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=3DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=25DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=21DispForm.aspx

תשלומים

הודעת רשות מקרקעי ישראל בדבר דחיית מועדי תשלום


נוכח מגפת הקורונה עמה מתמודד המשק בימים אלו, החליטה רשות מקרקעי ישראל (להלן: "הרשות") לסייע בידי הציבור ולדחות את מועדי התשלום הקבועים בשוברים שהונפקו וזאת בכפוף ובהתאם למפורט להלן
 
תוצאות 1-1 מתוך 1 תוצאות

תשלומים

  בקשה מקוונת לקבלת מידע על נכסי מגורים בניהול רמ"י   |   תשלומים | מגורים | נכסים

  להגשת הבקשה ולביצוע תשלום 

  למעט מידע על נחלות, משקי עזר ונכסים במרחב יו"ש.

  הטיפול בבקשה כרוך בתשלום אגרה בסך 12 ש"ח. ביצוע התשלום ביישום המקוון אפשרי בכרטיס אשראי בלבד.

  בשונה מאישור זכויות רשמי, פלט מחשב שהופק ממאגר המידע של רמ"י אינו מהווה ראיה לתוכנו, ולא ניתן להסתמך עליו כבעל תוקף משפטי מחייב, שכן הוא לא נחתם על ידי גורם מורשה מטעם רמ"י לאחר שבדק באופן פרטני נכון למועד הגשת הבקשה את תיק הזכויות המתנהל ברמ"י.

  לביצוע התשלום יש להיכנס לרמיטק שלי. שימו לב: הכניסה לרמיטק שלי כרוכה בביצוע תהליך הזדהות במערכת ההזדהות הממשלתית.

    לביצוע התשלום
  להרחבה

 הודעות ועדכונים

 

 

DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/PostAndUpdateList/DispForm.aspx?ID=147DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/PostAndUpdateList/DispForm.aspx?ID=145DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/PostAndUpdateList/DispForm.aspx?ID=144DispForm.aspx

gov