רשות מקרקעי ישראל

 

 

DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=10DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=11DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=13DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=2DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=3DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=21DispForm.aspx

תשלומים

​​​​​​​​​​

 
תוצאות 1-1 מתוך 1 תוצאות

תשלומים

  בקשה מקוונת לקבלת מידע על נכסי מגורים בניהול רמ"י   |   תשלומים | מגורים | נכסים

  להגשת הבקשה ולביצוע תשלום 

  למעט מידע על נחלות, משקי עזר ונכסים במרחב יו"ש.

  הטיפול בבקשה כרוך בתשלום אגרה בסך 12 ש"ח. ביצוע התשלום ביישום המקוון אפשרי בכרטיס אשראי בלבד.

  בשונה מאישור זכויות רשמי, פלט מחשב שהופק ממאגר המידע של רמ"י אינו מהווה ראיה לתוכנו, ולא ניתן להסתמך עליו כבעל תוקף משפטי מחייב, שכן הוא לא נחתם על ידי גורם מורשה מטעם רמ"י לאחר שבדק באופן פרטני נכון למועד הגשת הבקשה את תיק הזכויות המתנהל ברמ"י.

    לביצוע התשלום
  להרחבה

 הודעות ועדכונים

 

 

DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/PostAndUpdateList/DispForm.aspx?ID=105DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/PostAndUpdateList/DispForm.aspx?ID=67DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/PostAndUpdateList/DispForm.aspx?ID=48DispForm.aspx

gov