רשות מקרקעי ישראל

 

 

DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=10DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=11DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=13DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=2DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=3DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=21DispForm.aspx

תשלומים

בעקבות שדרוג מערכות המחשוב בדרום השירות אינו זמין כעת עבור נכסים במרחב דרום.​​​​​​​​​​

 
תוצאות 1-1 מתוך 1 תוצאות

תשלומים

  בקשה מקוונת לקבלת אישור זכויות / הודעה על רישום זכויות בנכס   |   תשלומים | אישור זכויות

  להגשת הבקשה ולביצוע תשלום 

  עבור נכסים במגזר העירוני המנוהלים ברמ"י ואינם רשומים בטאבו.

  הטיפול בבקשה כרוך בתשלום אגרה בסך 73 ש"ח. ביצוע התשלום ביישום המקוון אפשרי בכרטיס אשראי בלבד. אם הנכס רשום בחברה משכנת, השירות בגין הפקת הודעה על רישום זכויות ניתן ללא תשלום. אישור הזכויות או ההודעה על רישום זכויות יישלחו בדואר רגיל לכתובת הנכס הרשומה ברמ"י כפי שתוצג במהלך מילוי הבקשה או בדואר רשום על שם בעל הזכויות לכתובת אחרת שיבחר.

    לביצוע התשלום
  להרחבה

 הודעות ועדכונים

 

 

DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/PostAndUpdateList/DispForm.aspx?ID=105DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/PostAndUpdateList/DispForm.aspx?ID=67DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/PostAndUpdateList/DispForm.aspx?ID=48DispForm.aspx

gov