רשות מקרקעי ישראל

 

 

DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=10DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=11DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=13DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=26DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=28DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=3DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=25DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=21DispForm.aspx

תשלומים

הודעת רשות מקרקעי ישראל בדבר דחיית מועדי תשלום


נוכח מגפת הקורונה עמה מתמודד המשק בימים אלו, החליטה רשות מקרקעי ישראל (להלן: "הרשות") לסייע בידי הציבור ולדחות את מועדי התשלום הקבועים בשוברים שהונפקו וזאת בכפוף ובהתאם למפורט להלן
 
תוצאות 1-1 מתוך 1 תוצאות

תשלומים

  יישום מקוון לבעלי מחצבות - למורשים   |   תשלומים | מחצבות

  יישום מקוון לבעלי מחצבות 

  בנושאים הקשורים למרחב דרום פנו אלינו באמצעות יישום "פניות בדיגיטל".

   

  רמ"י מעמידה לרשות בעלי הרשאה לכרייה ולחציבה מרמ"י יישום מקוון.

  היישום מאפשר לדווח על כמות החומר שהופקה ולשלם עבורה. הכניסה ליישום היא באמצעות כרטיס חכם.

  שלבי התהליך

  1. רכישת "כרטיס חכם" מאחת החברות שפרטיהן רשומים כאן. רכישת הכרטיס היא תנאי לשימוש ביישום. אנא ודאו כי הונפק לכם כרטיס עם אותו מספר ח.פ. שבו נעשה החוזה מול רמ"י.

  2. הגשת בקשה לקבלת הרשאה לשימוש ביישום – למילוי ולהגשה פעם אחת בלבד.

  3. לאחר שליחת הבקשה לקבלת הרשאה, יתקבל בדוא"ל תוך 14 ימי עבודה אישור רמ"י לשימוש ביישום.

  4. כניסה ליישום "תשלום מחצבות" וביצוע התשלום.

  5. לצורך צפייה בחשבוניות באופן דיגיטלי, יש לחתום באופן חד-פעמי על טופס אישור להפקת חשבונית מס "מקור" דיגיטלית ולשלוח אותו לרמ"י בדוא"ל או בפקס המפורטים בטופס.

  6. לאחר הנפקת החשבונית הדיגיטלית, תישלח בדוא"ל הודעה על העלאתה לאתר, וניתן יהיה לצפות בה ולהדפיסה.

  שימו לב,

  תשלום באמצעות יישום זה יביא להנפקת חשבונית דיגיטלית באופן מהיר ויעיל. לבירורים ולשאלות בנוגע לתהליך העבודה תוכלו לפנות לפניות הציבור.

    לביצוע התשלום
  להרחבה

 הודעות ועדכונים

 

 

DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/PostAndUpdateList/DispForm.aspx?ID=147DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/PostAndUpdateList/DispForm.aspx?ID=145DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/PostAndUpdateList/DispForm.aspx?ID=144DispForm.aspx

gov