רשות מקרקעי ישראל

 

 

DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=10DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=11DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=13DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=26DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=28DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=3DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=25DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=21DispForm.aspx

תשלומים

הודעת רשות מקרקעי ישראל בדבר דחיית מועדי תשלום


נוכח מגפת הקורונה עמה מתמודד המשק בימים אלו, החליטה רשות מקרקעי ישראל (להלן: "הרשות") לסייע בידי הציבור ולדחות את מועדי התשלום הקבועים בשוברים שהונפקו וזאת בכפוף ובהתאם למפורט להלן
 
תוצאות 1-1 מתוך 1 תוצאות

תשלומים

  תשלום מקוון - חשבונות, דמי חכירה שנתיים, דמי היוון למגורים ועוד   |   תשלומים | היוון | חכירה

  לביצוע תשלום באשראי ובהעברה בנקאית 

  ​​​​​ התשלום יתאפשר אם בידכם טופס גבייה של רמ"י ומצוין בו שניתן לבצע תשלום באתר.

  לצורך ביצוע התשלום יש להזין את הפרטים המופיעים בטופס הגבייה, בהתאם לדרכי התשלום המצוינות בו.

  דרכי התשלום:

  א. הסדר באמצעות כרטיס אשראי:

  • עד 6 תשלומים ללא ריבית והצמדה (עד 10,000 ש"ח לתשלום בודד ועד 60,000 ש"ח לכל היותר להסדר).

  • מ-7 תשלומים עד 15 תשלומים נושאי ריבית חשב כללי. הריבית תחושב החל מהתשלום הראשון (עד 10,000 ש"ח לתשלום בודד ועד 150,000 ש"ח, כולל ריבית, להסדר).

  לתשומת לבכם,

  עליכם לפנות לחברת האשראי שהנפיקה את הכרטיס או לבנק במקרים הבאים:

  • אם סכום התשלום חורג ממסגרת האשראי של בעל הכרטיס.

  • אם סכום התשלום גבוה מהסכום המקסימלי, כפי שנקבע ע"י חברת האשראי שהנפיקה את הכרטיס (במקרה זה יש לקבל אישור מיוחד).

  • אם תוקפו של הכרטיס יפוג לפני תאריך התשלום האחרון בהסדר התשלומים שבחרתם.

  ב. העברה בנקאית באמצעות הבנקים הבאים:

  פועלים, לאומי, דיסקונט, איגוד, מרכנתיל, מזרחי טפחות, בינלאומי, אוצר החייל, מסד, Ubank ובנק פועלי אגודת ישראל, ללא הגבלת סכום התשלום.

  ג. תשלום במערכת זה"ב - להעברה בנקאית של תשלומים בסכום של 1 מיליון ₪ ומעלה, מספר ה – IBAN של רשות מקרקעי ישראל הוא: IL190990011317030084826. בעת ביצוע העברה חובה לציין בשדה 70 מספר שובר לתשלום/מספר חשבון חוזה​.​​

   

    לביצוע התשלום
  להרחבה

 הודעות ועדכונים

 

 

DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/PostAndUpdateList/DispForm.aspx?ID=147DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/PostAndUpdateList/DispForm.aspx?ID=145DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/PostAndUpdateList/DispForm.aspx?ID=144DispForm.aspx

gov