רשות מקרקעי ישראל

טפסים ושטרות

​​​​​​​​​מאגר המסמכים, הטפסים והשטרות הנדרשים לצורך ביצוע פעולות שונות ברשות מקרקעי ישראל.​

 

תוצאות חיפוש

תוצאות 159-141 מתוך 159 תוצאות
  טופס בקשה להקצאת מגרש בפטור ממכרז בישובים קהילתיים

  ​מיועד למבקשים להגיש בקשה להקצאת מגרש בפטור ממכרז ביישובים קהילתיים.

   
  להרחבה
  תצהיר והתחייבות בלתי חוזרת מועצה אזורית

  להגשה עם טופס בקשה להקצאת מגרש בפטור ממכרז בישובים קהילתיים

   
  להרחבה
  טופס בקשה לביטול עסקה

  טופס ביטול העסקה מיועד להגשת בקשה לביטול העסקה מצד הלקוח במקרים המפורטים בנוהל ביטול עסקה מס' 35.13B

  ביטול עסקה מצד רמ"י יעשה ללא טופס הבקשה ובהתאם לנוהל ביטול עסקה.

   
  להרחבה
  תצהיר מומלץ להקצאת מגרש בישוב קהילתי

  להגשה עם טופס בקשה להקצאת מגרש בפטור ממכרז בישובים קהילתיים

   
  להרחבה
  תצהיר אגודה

  להגשה עם טופס בקשה להקצאת מגרש בפטור ממכרז בישובים קהילתיים

   
  להרחבה
  תצהיר אגודת יישוב קהילתי לאישור בניה מרוכזת

  ​​​ להגשה עם טופס בקשה להקצאת מגרש בפטור ממכרז להקצאת מגרש בישוב קהילתי

   
  להרחבה
  התחייבות הקבלן לרישום משתכנים

  ​​חלק מהמסמכים הנדרשים בתהליך רישום ליישום מקוון לאכלוס משתכנים​​.​​​​

   
  להרחבה
  צפה בטופס
  בקשה לשימוש ביישום מקוון - אכלוס משתכנים
  ​​חלק מהמסמכים הנדרשים בתהליך רישום ליישום מקוון לאכלוס משתכנים​​.​​   להרחבה
  צפה בטופס
  אישור מודד לגבי הכנת תצ"ר

  תצהיר למודדים מוסמכים

   
  להרחבה
  בקשת הרשאה לשימוש בקרקע למטרת מגורי עובדים זרים

  ​הטופס מיועד להגשת בקשה למתן הרשאה לשימוש בקרקע למטרת מגורי עובדים זרים בנחלה במושב ובשטח המחנה בקיבוץ או בקרקע חקלאית שהוקצתה למפוני גוש קטיף לתקופה ארוכה וחוות לגידול זרעים​. לדף המידע​

   
  להרחבה
  הצהרת עורך הבקשה בדבר התאמת פרטי בקשה להיתר לצורך הצבת מבנה יביל למגורי עובדים זרים לתקנות עובדים זרים

  ​​נספח לטופס בקשת הרשאה לשימוש בקרקע למטרת מגורי עובדים זרים​

   
  להרחבה
  תצהיר שימוש במבנה למגורי עובדים זרים למטרת מגורי עובדים זרים בלבד

  ​נספח לטופס בקשת הרשאה לשימוש בקרקע למטרת מגורי עובדים זרים​

   
  להרחבה
  בקשה להשתתפות רמ"י בעלות תכנון (לרשויות)

  ​​​בקשת גורם תכנון (רשות מקומית, משרד ממשלתי, חברה ממשלתית), להשתתפות רמ"​י בעלות תכנון אתר במקרקעי ישראל - בחלק או בשלמות (ללא הליך עיסקה). הבקשה תוגש על נייר לוגו של גורם התכנון למתכנן המרחב הרלוונטי. ​

   
  להרחבה
  בקשת הרשאה לתכנון ללא השתתפות תקציבית (לרשויות)

  ​​​בקשת גורם תכנון (משרד ממשלתי, חברה ממשלתית), להסדרת הרשאה לתכנון אתר במקרקעי ישראל - בחלק או בשלמות (ללא הליך עיסקה), ללא השתתפות רמ"י בתקצוב התכנון. הבקשה תוגש על נייר לוגו של גורם התכנון למתכנן המרחב הרלוונטי.​​

   
  להרחבה
  טופס בקשה לשימושים לא חקלאיים בקיבוץ (משולב/ חברתי/ נלווה/ יחידות דיור להשכרה/ ביתי)

  ​​לדף המידע​

   
  להרחבה
  טופס בקשה לתוספת בנייה במגורים (לקבלנים בחוזה פיתוח בלבד), בתעסוקה ובמוסדות ציבור

  ​​​​​לדף המידע​

   
  להרחבה
  טופס בקשה לארכות להסכם פיתוח או למועדי השלמת הבנייה בחוזה חכירה

  ​​​​לנוהל הנלווה: "ארכות להסכם פיתוח או למועדי השלמת הבנייה בחוזה חכירה​".

   
  להרחבה
  תצהיר מפענח תצ"א
  תצהיר למפענחי תצ"א מוסמכים הרשומים במאגר מודדים   להרחבה
  אישור ביטוח אחיד - מיפוי ומדידות עבור רמ''י

  ​אישור עריכת ביטוחים חתום על ידי המבטח כחלק מדרישות רמ"י להזמנת עבודות מדידה

   
  להרחבה
 
דף ראשון דף קודם
לעמוד הבא
  
gov